Ukončení kárného opatření s A Raušovou

Ukončení kárného opatření s A Raušovou – výpis z odpovědi na odvolání
ÚKK ČSCH na své schůzi dne 22.11.2019 se po seznámení se současným stavem řízení usnesla takto:
1) Neshledala v postupu RoK ÚCHSHL procesní vady.
2) Do nálezu RoK ÚCHSHL A. Raušová v zákonem stanovené lhůtě, která jí byla v nálezu sdělena, nepodala soudu návrh na vyslovení neplatnosti tohoto nálezu, proto je tento nález  platný a vykonatelný.
3) ÚKK ČSCH v postupu RoK ÚCHSHL neshledala porušení ustanovení Stanov ČSCH ani dalších zákonů, které upravují činnost při rozhodování RoK, proto stížnost shledává nedůvodnou.

ÚOK CHHL uvítala potvrzení správného postupu a oprávněnosti svého rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že termín kárného opatření již vypršel, tak se A. Raušová může přihlásit k vykonání ověřovací  (rozdílové) zkoušky na posuzovatelku morčat a v případě úspěšného složení se stát opět aktivní posuzovatelkou morčat.
Termín adeptských a posuzovatelských zkoušek bude zveřejněn dle zájmu členů.

 
Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců 31.01.2020

Pozvánka na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů hlodavců, která se koná v pátek dne 31. ledna 2020 ve velké zasedací místnosti Sekretariátu ÚV ČSCH, Maškova 3, Praha 8-Kobylisy. Začátek jednání je v 17:00 hodin. (Prezence je od 16:45 – 17:00 hod.)

Program konference:

Zahájení – volba mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů

 1. Schválení programu
 2. Kontrola usnesení z minulé konference
 3. Zpráva o činnosti ÚOK CHHL
 4. Zpráva o činnosti sborů posuzovatelů
 5. Zpráva kontrolní komise odbornosti
 6. Informace delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)
 7. Doplňkové volby do ÚOK
 8. Zpráva mandátové a návrhové komise
 9. Návrh rozpočtu ÚOK CHHL na rok 2021
 10. Diskuze k projednávaným bodům
 11. Usnesení
 12. Diskuse
 13. Závěr

Účastníkům jednání nebude proplaceno cestovné - náklady na cestu hradí po dohodě vysílající organizace. Účastníkům jednání bude poskytnuto občerstvení. Konference se zúčastní zvolení delegáti OO ČSCH, specializovaných ZO, členové ÚOK a KK. Předpokládaný konec konference je ve 19:00 hodin.

Dopravní spojení: metrem - trasa C – do stanice „Kobylisy“, odtud pak tramvají na konečnou stanici „Vozovna Kobylisy“. Maškova ulice vede kolem prodejny Penny Market, budova ČSCH je na konci ulice vlevo - za Vozovnou Kobylisy.

Svoji účast, prosím, potvrďte do 24. ledna 2020. (Delegátům OO ČSCH a specializovaným ZO, kteří nepotvrdí svoji účast, nebude zajištěno občerstvení).

S chovatelským pozdravem

Mgr. Bc. Andrea Kroftová, v.r.

předsedkyně ÚOK chovatelů hlodavců

 

Vyřizuje – Veronika Moravcová

 

…………………………návratku zašlete na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript …………………………………

 

OO ČSCH (specializovaná ZO)…………………………........………………………….............

Delegátem na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů hlodavců, která se koná dne 31.1.2020, byl(a) zvolen(a):

Jméno, příjmení, adresa   …………………………………………………………………….......………………............

…………………………………………………………………………..............Telefon:…………......……………...Datum…………………………. Razítko, podpis………………………..............................

 

 

 

 
Volby do ÚOK CHHL 2020

21.11.2019 odstoupil Ing. Petr Tejml na vlastní žádost z funkce člena ÚOK CHHL.
Ze všechny chovatele děkujeme za dlouholetou práci pro naši odbornost v ÚOK a přejeme mnoho úspěchů v chovatelství i v osobním životě.

Volby nového člena ÚOK CHHL proběhnou dle platných stanov ČSCH na celostátní konferenci sekce hlodavců začátkem příštího roku.

Kandidátka pro adepta na člena ÚOK CHHL ke stažení - ZDE