Informace pro zájemce o adeptství a posuzovatelství potkanů
Pátek, 10 Únor 2017 08:57

Informace pro zájemce o adeptství a posuzovatelství potkanů

Adeptem na posuzovatele potkanů se může stát každý, kdo splní tyto podmínky:

  • řádný člen ČSCH minimálně 5 let

  • aktivní účast na výstavách s vlastními odchovy

  • schopnost bezproblémově manipulovat s potkany (samci i samicemi)

  • pro podání žádosti je nutný minimální dosažený věk 16 let

  • řádné vyplnění přihlášky adepta a uhrazení přihlašovacího poplatku (500 Kč)

Adepti jsou přijímáni po úspěšném složení přijímacího testu, který bývá písemný. Adeptství trvá minimálně 3 roky a adept musí v průběhu té doby splnit následující:

  • aktivně se účastnit alespoň 50 % výstav potkanů pořádaných ČSCH

  • absolvovat povinně zapisování u posuzování alespoň na 10 výstavách pořádaných ČSCH a získat tak doporučení od daného posuzovatele

  • zúčastnit se všech školení vypsaných pro adepty (jsou povinná)

  • každý rok musí řádně uhradit poplatky spojené s adeptstvím (500 Kč)

Ke zkoušce na posuzovatele se může adept přihlásit pouze, pokud má výše uvedené splněno, a sbor posuzovatelů potkanů nemá vážně námitky pro připuštění adepta ke zkoušce. Posuzovatelská zkouška se skládá z písemné části zaměřené na teorii a z praktické části. Praktická část se sestává ze samostatného posouzení několika potkanů pod dohledem zkoušejícího posuzovatele.

 
Přijímací řízení na adepty na posuzovatele potkanů v roce 2017

Přijímací řízení na adepty na posuzovatele potkanů  v roce 2017

Termín a místo konání: 25. 3. 2017 Rychnov nad Kněžnou (při výstavě potkanů a morčat)
Uzávěrka přihlášek: 11. 3. 2017

Zájemce o adeptství musí splňovat tyto podmínky:
• řádný člen ČSCH minimálně 5 let
• aktivní účast na výstavách s vlastními odchovy
• schopnost bezproblémově manipulovat s potkany (samci i samicemi)
• včasné podání přihlášky adepta a uhrazení přihlašovacího poplatku
• pro podání žádosti je nutný minimální dosažený věk 16 let
• Adepti jsou přijímáni po úspěšném složení písemného testu.
Okruhy písemného testu:
• anatomie a etologie potkanů
• péče o potkany a jejich welfare
• chov potkanů, pravidla chovu, základy genetiky
• orientace ve Standardu zbarvení a variet potkanů

Poplatek za přijímací řízení je 500 Kč a musí být uhrazen do 11.3.2017.
Číslo bankovního účtu: 2301081632/2010
Variabilní symbol: 253 + číslo členského průkazu
Do zprávy pro příjemce uveďte: zkoušky adept 2017 + příjmení

Vyplněnou, podepsanou a naskenovanou přihlášku zašlete do termínu uzávěrky na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Školení adeptů na posuzovatele morčat 2017

Školení adeptů na posuzovatele morčat - komplet termíny pro 1. pololetí 2017:

sobota 25. 3. 2017 13:00 – 15:30 Rychnov nad Kněžnou - Kroftová Andrea (Vítková Denisa) – hladké, anglický a americký crested, vše i v saténu

sobota 24. 6. 2017 13:00 – 15:30 Lučenec - Kroftová Andrea – hladké, anglický a americký crested, vše i v saténu (doplněno na žádost adeptů ze Slovenska – není propláceno cestovné, nenavyšuje náklady ÚOK)


FORPETS 2017:

pátek 7. 4. 2017 14:00 – 17:00 Praha PVA Letňany Fuksová Lenka - obecná genetika a genetika morčat

sobota 8. 4. 2017 14:00 – 17:00 Praha PVA Letňany Tejml Petr