Oceněné chovatelské stanice
Směrnice pro přidělování názvu chovatelských stanic od 6.2.2016 PDF Tisk Email

Název chovatelské stanice je jedinečný a jako takový je nutné si jej dobře rozmyslet a zvolit.

Před zvolením vymyšleného názvu je vhodné zkontrolovat si, zdali již mezi schválenými názvy není uveden - http://www.rodent.cz/seznam-chovatelskych-stanic

Název není možné časem měnit ani jej různě pozměňovat. Pokud zažádáte o změnu názvu, vedení ZO a ÚOK rozhodne o schválení nebo zamítnutí individuálně, vše po zvážení důvodu, který k tomuto vede. Částka za změnu je 1000,- Kč.

Rozhodnutí je jednoznačné a neměnné. V případně změny názvu se žadatel zříká nároku užívání názvu původního, který ale zůstává dále veden v databázi ÚOK.

Celý článek...
 
Certifikáty chovatelských stanic PDF Tisk Email

certifikatchsÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců začala vydávat certifikáty chovatelských stanic. Certifikát chovatelské stanice zaručuje jedinečnost jejího jména - toto jméno není a nebude přiděleno jiné chovatelské stanici. Certifikátem se může chs prezentovat. Objednání certifikátů je možné na emailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a jakmile bude přijata platba, certifikát bude vystaven. Certifikát je vystavován v tištěné podobě zalaminován a v elektronické podobě, kdy je vám certifikát zaslán na emailovou adresu, která je registrována k vaší CHS. Elektronický certifikát je následně možné použít pro vaši webovou prezentaci. ÚOK CHMH pověřila ZO CHMH vydáváním certifikátů.

Platbu za vystavení certifikátu ne výši 100 Kč proveďte na účet ZO CHMH 0135300369/0800 a jako variabilní symbol uveďte 999+číslo členského průkazu. Certifikáty jsou rozesílány jednou měsíčně, vždy do 15. dne následujího měsíce, kdy byla přijata platba.
1.1.2010: O certifikát není možné žádat před schválením názvu chovatelské stanice.