Info-2013
Konference odbornosti chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Pátek, 20 Prosinec 2013 10:12

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci odbornosti CHMH, která se bude konat 4.1.2014 od 11:00. Delegáty prosíme o zaslání potvrzené účasti.

 

 

 

 
Jednání UOK CHMH 31.10.2013 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Sobota, 02 Listopad 2013 13:24

Účastni: Andrea Kroftová, Jiří Dobiášovský, Ondřej Výšek

Omluveni: Denisa Vítková, Petr Tejml

Za RK ÚOK: Michaela Králíčková

Jednání:

1. Diskuze nad rozpočtem - rozpočet na 2014 schválen a předán na ČSCH. UOK pověřuje Ondřeje Výška k jednání o rozpočtu na UV konaného 5.11.2013.

2. UOK potvrzuje delegáty na VH konanou 30.11.2013 - Jiřího Dobiášovského, Ondřeje Výška.

3. Seznámení se zaúčtováním:

a. Hospodaření UOK za rok 2013

b. Evropského školení posuzovatelů

Přítomní se shodli, že některé položky jsou chybně zaúčtovány a je požadována náprava po ČSCH. Dále se přítomni shodli, že ve vyúčtování Evropského školení posuzovatelů nejsou evidovány žádné příjmy, které byly poukazovány na Euro účet ČSCH. ÚOK požaduje nápravu chybně zaúčtovaných položek po ČSCH.

4. Projednán status českých posuzovatelů ve vztahu k titulu Evropský posuzovatel. Přítomni se shodli, že v závislosti na zápis jednání sekce morčat konaného 22.5.2009 v Ovifatu, také s ohledem na zápis delegáta P.Tejmla  zveřejněného dne 7.7.2009 na stránkách UOK - splňují podmínky udělení statusu Evropský posuzovatel Andrea Kroftová, Denisa Vítrková, Petr Tejml. UOK tímto ukládá P.Tejmlovi, jakožto delegátu ČR při EE zažádat o udělení statusu Evropský posuzovatel pro výše jmenované.

5. Provedena aktualizace kontaktních informací na webu rodent.cz - UOK žádá posuzovatele a adepty na posuzovatele o kontrolu uvedených údajů.

6. Následující jednání UOK je přepokládaný termín 4.1.2014

7. UOK schvaluje aktualizaci soutěže potkan šampion - viz: DOPLNIT

8. UOK informuje pořadatele výstav o možnosti zapůjčení výstavních klecí za cenu: 5Kč / díra; 5Kč dřevěná podlážka; 5Kč kovová kozička (jsou k dispozici malé, středí a velké) - tedy náklad za standardní výstavní klec pro 5 morčat (5děr, podlážka, 2 kozy) je 40Kč. Pořadatel je povinen zajistit vlastní dopravu. V případě zájmu kontaktujte Jiřího Dobiášovského na emailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

9. Výsledky soutěže chovatelských stanic (odeslaných podkladů do 31.10.1013) budou vyhlášeny při výstavě v Lysé nad Labem v neděli cca 11:00.  Další vyhlášení proběhne na členské schůzi předběžně plánované na 4.1.2014. Žádáme chovatele o zaslání podkladů pro zpracování šampionátů nejpozději do 11.12.2013 (doručeno E.Dýnkové).

10. Michaela Králíčková se zavázala k získání výsledků výstav konaných v roce 2013. Připomínáme, že pořadatelé jsou povinni odevzdávat výsledkové listiny ÚOK.

11. UOK se shodla ne nevhodnosti užívání neoprávněných titulů morče šampion resp. Potkan šampion. V případě, že bude zjištěno neoprávněné užití titulu Morče Šampion ČR, Morče Grand Šampion ČR, Morče Inter šampion resp. Potkaní šampionáty, budou tyto pochybné šampionáty zveřejněny na webových stránkách UOK rodent.cz. Jakmile bude tento nežádoucí stav napraven, bude informace obratem z webu stažena. Je v zájmu chovatelů uvádět pravdivé informace. Připomínáme, že výše uvedené tituly nejsou přiznány do doby splnění podmínek přiznání titulů a vystavení certifikátu o šampionátu.

12. UOK připravuje přijímací řízení nových adeptů na posuzovatele morčat, předběžně na termín 16.8.2014. Bližší informace budou zveřejněny nejpozději do 1.6.2014, včetně výše poplatku za přijímací řízení. UOK ukládá předsedovi sboru posuzovatelů P.Tejmlovi zpracování podmínek přijímacího řízení a předání nejpozději do 28.2.2014.

13. UOK schvaluje vyslání 3 posuzovatelů na Evropské školení konané v NL/B. UOK deleguje na školení A.Kroftovou, D.Vítkovou, P.Tejmla a tímto je žádá o závazné potvrzení jejich účasti na tomto školení a následné předání informací ze školení dalším českým posuzovatelům.

UOK svolává aktiv chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců na termín 4.1.2014. UOK pověřuje tajemnici L.Dejmkovou zasláním pozvánek na aktiv chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců adresované OO, které evidují chovatele morčat a jiných drobných hlodavců.

 
75. zasedání EE v Bernu (Švýcarsko), 8. až 12. 5. 2013 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Pondělí, 10 Červen 2013 13:21

Jubilejní 75. zasedání EE se konalo ve Švýcarsku, v zemi končícího prezidenta EE Urse Freiburghause v hlavním městě Bernu.  Ve středu večer se sjelo do Bernu prezídium EE a členové standardových komisí, jejichž zasedání proběhla během čtvrtka. Ve čtvrtek navečer pak dorazili delegáti jednotlivých sekcí a zasedání bylo slavnostně zahájeno na bernské radnici.

Účast zástupců z jednotlivých klubů nebyla velká, dostavil se delegát z Čech, Holandska, Německa, Slovenska, Švýcarska, Velké Británie a poprvé také nová delegátka z Dánska (Christina Vildershoej), která představila dánský klub (DMK), jenž byl na sobotním generálním zasedání přijat mezi členské organizace. Stejně tak tomu bylo i u italské organizace (ANAC), kterou přijel v sobotu představit Alessandro Segnini.

Jednání vedla, stejně jako v předchozích letech, Evelyne van Vliet, prezidentka sekce morčat EE. Postupovalo se dle připravených bodů a bylo projednáno následující: Přítomnými byl schválen loňský zápisu z německého Altöttingu, při kterém Evelyne van Vliet sdělila výsledek jednání mezi německými kluby MFD a OMNC. Jelikož OMNC nepřistoupilo na podmínky členského klubu MFD, nebudou se v budoucnu moci členové OMNC účastnit evropských výstav.

Z důvodu neplacení členských příspěvků po dobu tří let a neaktivní účasti vypadlo z členských organizací Španělsko. Evelyne van Vliet komunikuje se jinou španělskou organizací, která projevila o členství zájem. Další korespondence probíhá s Belgií, která nevysílá na zasedání žádného delegáta. Andy Verelst (delegát z Belgie za králíky) se pokusí tento problém vyřešit.

Evelyne van Vliet podala zprávu ze zasedání prezídia, kterého se účastnila. Informace se týkaly budoucích evropských výstav. Další EV se uskuteční ve Francii, ve městě Metz (2015), a následná v Dánsku, městě Herning (2018). Dále informovala o volbách nového prezidenta a sekretáře EE, které proběhly na sobotním generálním zasedání.

K EV v Lipsku proběhla kratší diskuze. Tým organizátorů z německého spolku MFD byl pochválen za dobře odvedenou práci, přesto měli přítomní některé návrhy na zlepšení organizace a průběhu výstavy. Evelyne van Vliet také slíbila dořešení problémů s udělenými cenami, které někteří chovatelé dosud neobdrželi.

EV morčat, které se konají v letech, kdy není společná EV všech zvířat, se na návrh přítomných mohou organizovat každý rok, nikoli jednou za dva roky, jak tomu bylo doposud. V roce 2014 bude tato výstava v Quadrath-Ichendorfu (blízko Kolína nad Rýnem) a to 15. až 18. 5. V roce 2016 je plánovaná na listopad do Nitry (SK) a v roce 2017 do Dánska.

Christian Koch (D), prezident standardové komise, přednesl zprávu z čtvrtečního zasedání, kterého se účastnila Evelyne van Vliet (UK), Christian Koch (D) a Petr Tejml (CZ). Helmut Sakac (A) vzhledem u ukončení chovu morčat rezignoval na své funkce. Lena Tysk (SWE) se z rodinných důvodů nemohla schůzky zúčastnit a omluvila se. Na žádost byl nově přijat posuzovatel z Holandska, Jan Schop. Standardová komise bude v budoucnu ještě doplněna. Do EE standardu nebyla přidána žádná na nová plemena, ani barvy. V případě zájmu doplnění nových plemen, příp. barev, je nutné návrhy zaslat do 1. 4. 2014. Standard bude zveřejněn na webových stránkách EE a je zájem, aby členské země posílaly fotografie morčat, které budou ke standardu doplňovány. Rita Ribeiro (PT) úspěšně absolvovala posuzovatelskou zkoušku na EV v Lipsku a stala se oficiální posuzovatelkou EE.

Školení posuzovatelů morčat, které se letos konalo v Praze, bylo oceněno nejen na jednání v sekci, ale i standardovou komisí, a dokonce i na zasedání prezídia a na generálním zasedání, což mě, jako organizátora, velice potěšilo. Na školení měla přednášku Denisa Vítková (CZ) - crested a Andreas Reinert (D) - saténová morčata. Příští rok je školení plánované v Holandsku v městečku Putten, kde se bude konat spolu se školením chovatelů králíků. Bude v termínu od 14. do 16. 3. 2014 a tématem budou barvy aguti, argente, tříslová kresba a součástí bude i přednáška o genetice morčat.

Na závěr zasedání byla spuštěna krátká PowerPointová prezentace ohledně kožní plísně, která nyní trápí chovatele ve Švédsku, a jednání bylo ukončeno.

Petr Tejml

108113114

 
Zápis z jednání ÚOK a RK ÚOK 2.3.2013 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Sobota, 02 Březen 2013 21:21

Jednání ÚOK ve složení: Dobiášovský, Kroftová, Vítková, Výšek, Teml - Omluven.

Volba předsedy ÚOK: Předseda A. Kroftová; Místopředseda D. Vítková.

Jednání RK ÚOK ve složení: Machová, Raušová, Králíčková - omluvena.

Volba předsedy RK: A. Raušová

 
Ústřední konference delegátů chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců 2.3.2013 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Sobota, 02 Březen 2013 21:19

Ústřední konference delegátů chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců, konaná 2.3.2013 10:00, ÚV ČSCH, Maškova 3, Praha 8 Kobylisy.

Zapsal: Ondřej Výšek

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba pracovních komisí - volební, mandátové, návrhové
 3. Kontrola usnesení z minulé konference
 4. Zpráva o činnosti ÚOK
 5. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů
 6. Zpráva revizní komise odbornosti
 7. Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)
 8. Představení kandidátů pro volby do ÚOK
 9. Schválení volebního řádu
 10. Volby do ÚOK
 11. Diskuze
 12. Usnesení
 13. Diskuse
 14. Závěr
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 > >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL