Info-2015
Změny Standardu 2016 plemen a barevných rázů morčat a soutěž morče šampion PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Čtvrtek, 03 Prosinec 2015 21:45

Vážení chovatelé,

prostřednictvím webu ÚOK CHMH vám zprostředkováváme stěžejní doplňky, o které byl obohacen český Standard plemen a barevných rázů morčat  s platností od 1.1.2016. Jedná se o nové barvy, kresby a barevné kombinace. Pro chovatele naháčů máme také doplněk - skinny morčata budou moc být vystavována v obou variantách "pompon" i "V" a i v saténu. Plný standard bude zveřejněn po jazykové korektuře.

Přehled hlavních změn naleznete zde.

Další změny se týkají šampionátů. Od 1.1. 2016 je pro zisk čekatelské karty potřeba 96 bodů. Nově můžete sbírat čekatelské kartičky i na Junior šampiona ČR, který se nezapočítává do soutěží CHS. Více podrobností naleznete zde.

Krásné Vánoce a hodně nejen chovatelských úspěchů v novém roce 2016, Andrea Kroftová

 
Zápis ze zasedání sekce morčat EE, Francie 15. 5. 2015 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Pátek, 13 Listopad 2015 22:10

Na letošní zasedání ve francouzském městě Metz se sjeli delegáti z těchto členských zemí: Belgie, ČR, Dánska, Francie, Holandska, Rakouska, Švédska, Švýcarska a z Velké Británie. Nově bylo přijato do sekce morčat San Marino. Na začátku jednání byl schválen zápis z loňského zasedání v Bosně a Hercegovině a prezidentka sekce Evelyne van Vliet přednesla zprávu z generálního zasedání z února 2015.

Zprávu ze standardové komise z 14. 5. 2015 přednesl Petr Tejml, který byl po odstoupení Christiana Kocha zvolen jejím prezidentem. Jako nový člen komise byl nominován Christian Plaickner z Rakouska a ještě bude zaslána nominace z Německa. Nové volby proběhnou v roce 2016. Standardová komise pokračovala na aktualizaci standardu, byla přidána kalifornská kresba a barva blue. Komise hovořila o školení adeptů v jednotlivých zemích a navrhla seznam posuzovatelů na EV v Metz.

Eddy Mayer (F) podal informace k chystané výstavě v Metz a zhodnotil školení posuzovatelů morčat v březnu ve Francii, kterého se zúčastnil 31 posuzovatel z deseti zemí. Tématem byla jednobarevná morčata tmavé řady. Příští školení se uskuteční ve Švédsku ve dnech 11. - 13. 3. 2016 a bude se týkat švédského plemene Lunkarya a dále kresby magpie a želvovinové s bílou. V roce 2017 bude školení ve Švýcarsku, v roce 2018 v Dánsku.

Speciální EV morčat se v roce 2016 bude konat v Dánsku, neboť Slovensko stáhlo svou nabídku na pořádání výstavy. Předběžné konání výstavy je plánováno na listopad. Na pořádání výstavy v roce 2017 je vedeno jednání s ČR a Belgií.

Za závěr zasedání se hovořilo o chlamydiové infekci, která postihla řadu chovů v Holandsku. Z těchto důvodů budou na EV zvýšena preventivní hygienická opatření.

Petr Tejml

 
Zápis z jednání aktivu ÚOK CHMH 31.1.2015 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Čtvrtek, 12 Březen 2015 21:52

Datum konání: 31.1.2015, ČSCH Maškova

Přítomni: A. Kroftová, P. Tejml, J. Dobiášovský, A. Raušová, D. Vítková, O. Výšek, L. Smejkal, M. Králíčková, R. Machová

Aktiv CHMH bere na vědomí:

· Zprávu UOK

· Zprávu revizní komise UOK za r 2013

· Zprávu stálého delegáta EE - zpráva zveřejňována v Chovateli a na Rodent.cz průběžně.

Diskuze

· Zapracování správného pojmenování barev do nového standardu morčat

· Hmotný majetek - inventarizační komise, inventarizace byla provedena na podzim v RnK

· Kontrola majetku v Lysé nebyla, ČSCH při výstavách holubů apod. neustále dochází k záměnám

· Rozměry posuzovacích lístků - je možné upravit velikost posuzovacích lístků, v případě že obsahují všechny náležitosti

· Doporučení o množství zadávaných cen na výstavách - doplnit informace do informací pro pořadatele výstav.

· Doplnění informací o potřebě vet. Potvrzení na výstavách - dle legislativy dostačuje čestné prohlášení vystavovatele.

Ukládá:

· Získání informací z inventarizační komise ČSCH s ohledem na informaci na VH o ztrátě klecí

· UV:

o Získat finanční podporu ze získaných peněz za značku Zverimex, jelikož někteří sponzoři odmítli další sponzoring na základě jednání UV.

· Zpracovat připomínky k novým stanovám ve spolupráci s jednotlivými okresy, kde jsou evidovány drobní hlodavci - nejpozději do 15.4.2015, na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ukončeno 13:14

 
Jednání ÚOK CHMH 31.1.2015 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Čtvrtek, 12 Březen 2015 21:49

Datum konání: 31.1.2015, ČSCH Maškova

Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, P. Tejml, D. Vítková, O. Výšek, J. Dobiášovský;

Přítomni RK: A. Raušová, R. Machová, M. Králíčková

Zapsal: O. Výšek

Program:

 • Předložena výsledovka za 2014, do konce 28.2. bude rozklíčována
 • Revize zápisu z jednání UOK ze 14.8.2014
  • Nový standard - proběhne školení českých posuzovatelů a adeptů v rámci speciálky - Christian Koch - školení kalifornských a  blue - čas bude upřesněn
  • Do školení bude pozdržený standard do tohoto školení, aby byla zapracovány i tyto barvy
  • Nový standard bude vyhotoven do 1.10.2015, zveřejněn nejpozději 1.12.2015 s platností 1.1.2016
  • Průkazy posuzovatelů - centrální průkazy ČSCH neexistují, je na ÚOK CHMH jaké vydá
  • Udělování šampionátů - časové omezení bude pouze pro morče šampion
  • Přijímací řízení v roce 2015 - morčata nebude vyhlášeno.
 • Školení adeptů na posuzovatele
  • 4.1. genetika morčat
  • ForPet - sobota + neděle - hodina bude upřesněna
  • V rámci speciálky - pátek ?  + sobota - bezsrstí (musí být 2, jedno bude to Kochovo)
  • Lysá n. L. (2 školení)
  • Přesné termíny a časy budou upřesněny
  • Školení adeptů v rámci školení posuzovatelů, předběžný termín 10.5. čas bude doplněn
 • Školení posuzovatelů:
  • Bude provedeno po evropském školení, předpokládaný termín 10.5. čas bude doplněn
  • Evropské školení:
  • UOK Deleguje: Tejml, Kroftová, Vítková - školena budou jednobarevná morčata
 • Evropský posuzovatel: bude projednáváno na dalším jednání EE.
 • Rozměry posuzovacích lístků - je možné upravit velikost posuzovacích lístků, v případě že obsahují všechny náležitosti dle standardu morčat a umožňuje zápis informací spojených s posouzením.
 • Termín dalšího jednání ÚOK CHMH - Speciální výstava neděle 9:30
 • Poděkování tajemnici  ÚOK CHMH Ing. Daniele Hofmanové  za rychlou přípravu podkladů pro jednání ÚOK CHMH
 • Práce s mládeží: ÚOK CHMH doporučuje Zdeňku Klimkovou do KPM a do zkušební komise na OMCH v Ostravě
 • Přihlášení adepti skládali písemnou teoretickou zkoušku pro posuzovatele potkanů, skládali: Ing. Markéta Čacká, Michaela Švrčková, Adéla Máčiková, Barbora Veselá, Helena Hanusová.
 • Dle výsledků zkoušek na posuzovatele potkanů, ÚOK CHMH jmenuje Ing. Markétu Čackou, Adélu Máčikovou a Michaelu Švrčkovou  k datu 1. 3. 2015 posuzovatelkami potkanů
 • Diskuze:
  • Delegačenky posuzovatelů na výstavy
  • Uzavírání sponzorských smluv
  • Aktualizace informací rodent.cz : posuzovatelé, adepti

ÚOK CHMH bere na vědomí:

 • Data jednání VH a schvalování stanov.
 • Zprávu revizní komise

ÚOK CHMH schvaluje:

 • Upřesnění - 6 měsíců se týká pouze Šampiona ČR, pro interšamp a grandšamp se časové omezení nevztahuje. S platností od ihned.

ÚOK CHMH ukládá:

 • Výškovi: návrh průkazů posuzovatelů
 • Výškovi: návrh elektronizaci šampionátů
 • Kroftová: zpracovat zprávu ze školení posuzovatelů EE
 • Připraví připomínky k návrhu stanov - do konce 30.4.