Info-2017
Zápis z jednání ÚOK srpen 2017 PDF Tisk Email


Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 12.8.2017

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum konání: 12.8.2017, Toulcův dvůr

Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, D. Vítková, M. Čacká, J. Dobiášovský, P. Tejml

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Jednání bylo zahájeno v 9:00.

Schválen doplněný program (5/0/0)

1. Zahájení, schválení programu

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Kontrola usnesení z minulého jednání

4. Závěrečné zkoušky pro posuzovatele morčat a potkanů v roce 2017

5. Rozpočet 2017 – čerpání, návrh na 2018

6. Zpráva ze specializovaných organizací

7. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů

8. Zpráva KK CHMH

9. Přestávka a diskuse

10. Zpráva z jednání zkušební komise pro závěrečné zkoušky na posuzovatele morčat

11. Usnesení

12. Závěr


Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou zvolena Andrea Kroftová a ověřovatelem Jiří Dobiášovský (5/0/0)


Ad 3) Kontrola usnesení z minulého jednání

ÚOK CHMH pověřila:

M. Čackou zpracováním návrhů posuzovatelských průkazů pro morčata a potkany – splněno, tajemnicí doporučeno počkat s vydáním nových listin do Valné hromady, kdy se bude schvalovat výklad stanov a bude přesně znám název ÚCHK


J. Dobiášovského pověřila jednáním s O. Výškem za jakých podmínek přenechá vzory šampionátů a certifikátů chs – v jednání


Ad 4) Závěrečné zkoušky pro posuzovatele morčat a potkanů v roce 2017

ÚOK CHMH jmenovala zkušební komisi pro závěrečnou zkoušku na posuzovatele morčat.

Předsedou zkušební komise byl jmenován Petr Tejml, členy zkušební komise Denisa Vítková a Andrea Kroftová. Za ÚOK CHMH byli přítomni Jiří Dobiášovský a Markéta Čacká.

Závěrečné zkoušky pro posuzovatele potkanů se nekonaly.


Ad 5) Rozpočet 2017 – čerpání, návrh na 2018

čerpání rozpočtu rok 2017 – aktuální data zajistí tajemnice odbornosti Tereza Čulíková

odbornost potkanů – žádost o zakoupení 100 misek na výstavy ceně 2 650,- Kč

nákup rámečků na ocenění bronzových a stříbrných chovatelský stanic

zadání výroby ocenění pro zlaté, platinové a diamantové chs firmě Sporforte Poděbrady

rozpočet na rok 2018 sestaven ve stejné výši jako v roce 2017

rozpočet na rok 2019 – plánováno navýšení s ohledem na konání Evropské výstavy morčat v Praze

Ad 6) Zpráva ze Specializovaných organizací

Obě specializované organizace jsou již zapsány do spolkového rejstříku


Ad 7) Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů

Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů morčat

a) Proběhla školení pro adepty na posuzovatele morčat 7.1.2017 v Toulcově Dvoře školení vedla (Eva Levá) a 25.3.2017 v Rychnově nad Kněžnou – školena plemena - anglický a americký crested (Denisa Vítková), 9.4.2017 For Pets Praha - Genetika a genetika morčat (Lenka Fuksová), Petr Tejml, 24.6.2017 Lučenec - anglický a americký crested (Andrea Kroftová), 12.8.2017 - 18. Speciální výstava morčat - Andrea Kroftová (bezsrstá plemena), Petr Tejml

b) Pravidlo pro hodnocení morčat posuzovatelů, kteří vystavují na výstavě, kde zároveň posuzují. Posuzovatel na výstavě, kde posuzuje smí vystavovat morčata, pokud je na výstavu delegováno více posuzovatelů. V tomto případě jsou morčata posuzována jiným posuzovatelem včetně případných rozstřelů. Pokud je posuzovatel na výstavu delegován jako jediný, nesmí vystavovat.

c) Na základě aktivity podle Pravidel pro účast na školeních posuzovatelů morčat EE hrazených z rozpočtu UOK MDH doporučeni posuzovatelé: Andrea Kroftová, Petr Tejml, Denisa Vítková

Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů potkanů

a) Školení pro adepty potkanů při speciální výstavě potkanů bylo zrušeno ze závažných organizačních důvodů.


Ad 8) Zpráva KK CHMH

KK odbornosti CHMH dosud nepředložila žádnou písemnou zprávu.


Ad 9) Diskuse

Diskutováno zjednodušení agendy šampionátů a certifikátů od roku 2018

Jednání bylo přerušeno v 10:00 zahájením závěrečné zkoušky na posuzovatele morčat. Pokračovalo v 10:15.


Ad10) Zpráva z jednání zkušební komise pro závěrečné zkoušky na posuzovatele morčat 12.8.2017

Závěrečná zkouška adepta nemohla být vykonána z důvodu nesplnění všech povinných požadavků kladených na uchazeče o závěrečnou zkoušku na posuzovatele morčat. Adeptovi bylo doporučeno doplnění požadovaných asistencí u registrací a přihlášení se ke zkoušce v následujícím vypsaném termínu (plánováno na srpen 2018)


Ad 11) Usnesení ÚOK CHMH

ÚOK CHMH vzala na vědomí:
zprávu o činnosti sboru posuzovatelů morčat
zprávu o činnosti sboru posuzovatelů potkanů

ÚOK CHMH pověřila:

1. Petra Tejmla zpracováním přehledu školení, školitelů a účastníků školení za rok 2016 a 2017, aby jim mohla být z fondu posuzovatelů vyplacena odměna ve výši 500,- Kč za každé školení

2. Terezu Čulíkovou zajištěním podkladů – čerpání rozpočtu za rok 2017

ÚOK CHMH schválila:

1. účast 3 posuzovatelů morčat – Andrey Kroftové, Petra Tejmla, Denisy Vítkové na školení posuzovatelů morčat EE v Dánsku na základě aktivity podle Pravidel pro účast na školeních posuzovatelů morčat EE hrazených z rozpočtu UOK

2. dokoupení 100 misek na krmení, určených pro výstavy potkanů. Budou uskladněny u Heleny Hanusové – Lužné

3. nákup rámečků na ocenění bronzových a stříbrných chovatelský stanic

4. zadání výroby ocenění pro zlaté, platinové a diamantové chs firmě Sporforte Poděbrady

5. rozpočet na rok 2018


Ad12) V 10:45 předsedkyně ÚOK CHMH schůzi ukončila.

Zapsala: Andrea Kroftová

Kontrola zápisu: Jiří Dobiášovský


 
Změna ve správci šampionátů PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jiří Dobiášovský   
Čtvrtek, 07 Září 2017 10:43

Od 15.8.2017 zasílejte žádosti o šampionáty na adresu:

Jiří Kytner, Rašova 841/16, Praha 4 - Háje 149 00

V případě zasílání žádosti elektronickou cestou využijte emailovou adresu:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pro rychlejší vyřízení žádosti je lepe využít elektronickou cestu (pokud žádost o šampionát obsahuje čekatelskou kartičku, je vždy třeba zaslat poštou originál).

Číslo účtu pro zasílání plateb i částka za šampionát zůstávají nadále stejné.

Podrobnou metodiku a formulář "Žádost o vystavení šampionátu" naleznete na adrese:

http://www.rodent.cz/info-2017/

příloha č.2a příloha č.2b
 
EE - Zápis sekce morčat EGER 26.5.2017 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jiří Dobiášovský   
Pondělí, 07 Srpen 2017 06:59

Přítomni:
Evelyne van Vliet (GB), Lena Tysk (S), Markus Durrer (CH), Christina Vildersh
øj (DK),
Christian Plaickner (A), Andrea Kroftová (CZ), Eva Bednárová (SK)

1. Zahájení:
Evelyne přivítala všechny přítomné (přítomní jsou zástupci 7 členských zemí) a v úvodu mimo jiné uvedla, že chce do programu přidat bod - diskusi o plemeni skinny. Tento bod přidán jako č.11.

2. Kontrola přítomnosti:
Sandra VandenBussche (B) a Melanie Polinelli (CH) se omluvily. Markus Durrer (CH) zastupuje Melanii a Andrea Kroftová (CZ) zastupuje Petra Tejmla, který měl nehodu. Evelyne zakoupila pohlednici a poprosila všechny přítomné o pozdrav a přání brzkého uzdravení pro Petra. Neúčast Jana Schopa (NL) je nepřijatelná, zejména proto, že je sekretářem ESKC, také přislíbil Melanii pořídit zápis sekce místo ní. V nastalé situaci Evelyn nejen předsedá sekci, ale je nucena pořídit i zápis. Žádné další omluvenky z členských zemí již hlášeny nebyly.

3. Zápis ze schůzky sekce 6.5.2016 ve Vídni (A)
Zápis byl odsouhlasen a Melanii vyjádřeno poděkování za její práci.

Připomínky Evelyne:
Vyzvala delegáty, aby vytvořili krátký report s fotografiemi alespoň z jedné výstavy ve své zemi a zaslali Evelyne pro zveřejnění na stránkách EE. Bohužel, za uplynulý rok jí nic nedorazilo.

Sekce (Melanie) dostala za úkol poslat na EE-prezidium dopis, zda je možné použít pravidla ze speciálních evropských výstav a aplikovat je na evropské výstavy. Dnes si to tedy projde sekce společně.

Schůzku právě navštívil Willy Littau, takže je možnost toto hned projednat ve spojitosti s nadcházející výstavou v Herningu. Willy rozdal prospekty k plánovanému zasedání 2018 v Koldingu a k nadcházející Evropské výstavě v Herningu. Výše zmiňovaný dopis se nemusí zasílat, protože Willy garantoval, že přání je v jeho silách splnit. Dopis EE-prezidiu viz. výše odpadá. Flexibilita s posuzovateli bude taktéž garantovaná. Christian Plaickner víceméně přislíbil na Wels 2017 totéž. Posuzovatelé pro Herning 2018 budou zvoleni na dalším zasedání. Na nominace posuzovatelů pro speciální a evropské výstavy budou vypracovány pravidla. Pravděpodobně na příštím školení posuzovatelů.

Petr, Jan a Lena měli do 1.9.2016 sestavit plán pro organizaci EE-seminářů pro posuzovatele a rozeslat ho delegátům . Cílem bylo zajistit Melanii veškeré informace do 1.10. Splněno. Lena ho zařídila v průběhu tří týdnů. Stejně to však ještě projde a opakovaně zašle všem delegátům.

4. Korespondence:
Belgie: Email od Andyho Verelsta s návrhem na přijetí Sandry VandenBussche do ESKC. Splněno, Evelyne o tom bude Sandru informovat.

Rusko: Email, že se Tatjana Ostashevich vzdala své funkce a nabídla ji Diane Atrakhimovich. Napříště se tedy stává delgátem Diana a bude také platit členské příspěvky.
Peníze na příspěvky za Rusko (roky 2016 a 2017) má u sebe Andrea Kroftová a bude je hradit.

Skiny diskuse - téma 11

5. Zpráva ze zasedání prezídia 4.2.2017 a 25.5.2017
4.2.2017 Tohoto zasedání se Evelyne nemohla z rodinných důvodů zúčastnit, poskytla však informace ze zápisu.
25.5.2017 Na tomto zasedání Evelyne byla přítomna a může poskytnout všechny důležité informace.


V tomto okamžiku byla schůzka přerušena návštěvou Giona Grosse a Esther. Poděkovali delegátům za jejich práci v rámci EE i v národních sdruženích. Gion poprosil všechny přítomné, aby všechny informace doma předali dále. Lena využila Gionovy návštěvy k otevření tématu skinny. Gion odpověděl, že je legitimní napsat k tomuto tématu dopis. Přítomným připomněl také elektronickou registraci. Velkým plusem je, že všechny členské země sekce morčat jsou již registrované. Nyní se již budou zaznamenávat pouze změny.

Ursu Freiburghausovi se podařilo v Mannheimu podepsat smlouvu s firmou Mifuma. Jde o pětiletou smlouvu na 8000€ ročně, tedy 40.000€. Tímto se mu podařilo vyrovnat finanční ztrátu mezi EE výstavou v Lipsku a ve Welsu. Zároveň provedl revizi smluv a vytvořil následující strukturu: Hlavní sponzor – čím vyšší příspěvek , tím lepší
zlatý sponzor 3000€
stříbrný sponzor 2000€
bronzový sponzor 1000€
Hlavním sponzorem je nyní Mifuma – což vylučuje ostatní výrobce krmiv – avšak je tu stále prostor pro výrobce kroužků, chemické nebo lékárenské podniky, nebo kohokoliv s produkty pro chovatele.
Kdo by mohl pomoci s nějakou firmou, ať se spojí s Ursem. Lena má nakontaktovanou nějakou firmu ve Švédsku, ale bohužel se zatím několikrát marně pokoušela s Ursem spojit.

6. Program generálního zasedání 27.5.2017
Proběhne volba prezidenta a pokladníka.

7. Zpráva ze zasedání ESKC (standardové komise) 25.5.2017
7A. Evropský standard
7B. Novopřijatá plemena a barvy v členských zemích
Evelyne informovala delegáty o zasedaní ESKC. EE standard byl aktualizován a jeho anglická verze bude brzy vydaná. Rakousko pracuje na překladu do němčiny. Dlouho se probíral způsob zpoplatnění, nakonec rozhodnuto, že bude zveřejněn bezplatně na stránkách EE. Do standardu bude přidáno datum platnosti. Fotografie bude obsahovat v případě, že budou dodány rychle. Kolegové ze Švédska nabídli své fotky. Možná by mohli být do příštího roku zveřejněny na stránkách EE fotografie plemen z každé členské země. Kresba dapple byla oficiálně přijatá a Petr ji zapracuje do EE standardu.

8. Zpráva ze školení posuzovatelů v Sins (CH) 17-19.3.2017
Velmi úspěšný seminář s 33 zúčastněnými posuzovateli z 12 zemí. Byly předneseny tři fantastické prezentace - posuzování podle bodů a kresby dalmatin a šiml. Všechny prezentace podnítily diskuse s velmi hodnotnými závěry a poznáními.
Po každé prezentaci byla posouzena 4 morčata dané kresby a všechna hodnocení byla zanesena do počítače a porovnaná. Všechny velké bodové rozdíly byly znovu probrané. Hodnocení posuzovatelů byla oproti loňsku jednotnější, kvalita prezentovaných zvířat bohužel horší. Velký dík patří Melanii, která seminář organizovala prakticky sama.

Poznámka Leny: Našli sme správnu formu seminářů, musíme však mít k dispozici pro posuzovatele více morčat, tak aby jednotlivá morčata nemusela projít mnoha rukama, vhodné by bylo mít k dispozici i různě kvalitní zvířata, hlavně však musí být zdravá.

9. Projednání školení posuzovatelů pro roky 20018, 2019 a 2020
16. - 18. 3. 2018 bude školení v Dánsku. Zaměřené bude na barvy krémová, ice cream, buff, šafránová a kalifornskou kresbu. Christina představila dvě možnosti místa konání. Delegáti upřednostnili Albertslund před Koldingem hlavně z finančních důvodů. Švédsko a DMF pomohou se zvířaty. Helle Nahmensen si připraví prezentaci o krémových a ice cream. Lena požádá Christiana Kocha o prezentaci kalifornské kresby. Zatím není nikdo na prezentaci buff a šafrán. 15. - 17.3. 2019 Evelyne se zeptala Evy Bednářové (SK) na možnost organizování 11. školení posuzovatelů na Slovensku. Zatím není nic konkrétního, ale Eva se uvolila školení na Slovensku zorganizovat a příští rok nám předloží bližší informace. Možná plemena: skinny a zlatá tmavooká (oranžová) a červenooká.

10. Školení posuzovatelů
Nemáme žádné zprávy z Itálie. Česká republika nadále spolupracuje se Slovenskem.

11. Návrhy
Návrh R
ÖK na sloučení BSES 16. -17. 12. 2017 s rakouskou národní výstavou. Na podzim 2016 Gion Gross sloučení výstav povolil.
Návrh Belgie zvolit Sandru do ESKC (e-mail 20.11.2016) byl přijat.
Návrh na sepsání dopisu ohledně skinny. Dopis byl sepsaný všemi delegáty, bude přeložen do němčiny a co nejrychleji zaslán EE prezidentovi. V mezidobí bude skinny podle EE pravidel přijat do standardu.

12. Přijetí nových členů
Žádní.

13. Informace k 29. Evropské výstavě v prosinci 2018 v Herningu, Dánsko
Uzávěrka přihlášek 28.8.2018, ptáci 28.9.2018.
Willy zařídil, že výstava nebude zrušena z karanténních důvodů, i když se v době konání výstavy najde nějaký volně žijící pták s nákazou. Christina doufá, že bude možné vystavit i plemeno skinny a pet morčata (morčecí „mazlíčky“) nebo různé produkty pro morčata pro přilákání co největšího a nejpestřejšího publika. 9.-11.11.2018 proběhne také evropská výstava křečků.

14. Diskuse o BSES v Kodani v listopadu 2016
Velmi pěkná výstava ve skandinávském stylu v krásném prostředí, vydařený chovatelský večer, hodně cen, pohárů, kokard a dárkových balíčků. Katalog byl k dispozici během několika hodin. Byl vypracován speciální program pro zpracování přihlášek a administrativu. Všechny (malé) problémy byly vyřešeny za pochodu. Může se směle vykročit vstříc EE výstavě v Herningu. Výstavy se zúčastnilo 10 zemí. Neúčastnilo se Německo, Švýcarsko a Rakousko (pozn. organizátor BSES v roce 2017!!). Velké poděkování patří DMK a celému organizačnímu týmu.

15. Informace k BSES ve Welsu v prosinci 2017
Christian poskytl následující informace:
Výstava bude přístupná veřejnosti 16. -17.12.2017. Zvířata musí být zaklecována 12.12.2017. Posuzování bude probíhat 13. -14.12.2017 . Zvířata bude možné vyzvedávat z klecí v neděli 17.12. od 14:00 hod.
Přihlašování morčat na výstavu bude online.
Výstava proběhne společně s výstavou činčil a 5. BSES holubů.
Přihlašovací formuláře si bude možno stáhnout. Christian doufá v účast cca 300 morčat.
Morčata budou umístěna společně s holuby v hale při teplotě cca 15
°
C.
Posuzovatelé: Andrea Kroftová (CZ), Emmerich Ruess (A), Melanie Polinelli (CH).

16. Diskuse o BSES 2019 a 2020
Česká republika nabídla zorganizovat BSES v srpnu 2019, pravděpodobně společně s COA.

17. Informace k pracovní skupině „Internet“
Vše připravuje Evelyne sama a opakovaně prosí o reporty a fotky z národních výstav. Protože zatím žádné zprávy neobdržela, vložila na net svoje fotky a zprávy z BSES a školení posuzovatelů.

18. Nemoci
DK, S, SK, CZ, CH nehlásí nic mimořádného. Rakousko má problémy s určitým druhem plísně.

Poznámka Leny: k dispozici máme množství účinných léků, stejně jako produktů na dezinfekci prostředí.
Poznámka Christiny: měli bychom se mít na pozoru i před chlamydiemi

19. Dotazy, připomínky, podněty, přání aj.
Christian se omluvil za neúčast Rakouska na BSES v Dánsku 2016 i za svou osobní neúčast na této výstavě.

Zasedání bylo ukončeno v 15:20 hod
Andrea Kroftová

 
Zápis z jednání ÚOK březen 2017 PDF Tisk Email

Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 25.3.2017

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum konání: 25.3.2017 10:00, Dům chovatelů, Rychnov nad Kněžnou

Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, D. Vítková, M. Čacká, J. Dobiášovský

Přítomni Sbor posuzovatelů potkanů: Markéta Čacká, Helena Hanusová Lužná a Barbora Veselá

Omluveni: P. Tejml

Program: Jmenování zkušební komise pro přijímací zkoušky pro adepty na posuzovatele potkanů.

ÚOK CHMH jmenovala zkušební komisi pro přijímací zkoušky adeptů na posuzovatele potkanů na návrh sboru posuzovatelů potkanů.

Předsedkyní zkušební komise byla jmenována Markéta Čacká, členy zkušební komise Helena Hanusová Lužná a Barbora Veselá. Za ÚOK CHMH byl přítomný Jiří Dobiášovský.

Zápis z jednání zkušební komise pro přijímací zkoušky adeptů na posuzovatele potkanů 25.3.2017

Přítomni členové zkušební komise Sboru posuzovatelů potkanů: Markéta Čacká - předsedkyně, Helena Hanusová Lužná a Barbora Veselá

Přítomni ÚOK CHMH: J. Dobiášovský

25.3.2017 proběhla přijímací zkouška pro adepty na posuzovatele potkanů.

Dostavilo se 6 žadatelů o adeptství Anna Zajackowska, Barbara Sadrakula, Věra Rožníčková, Zdeňka Klimková, Blanka Vondráčková a Petra Koťátková.

Podmínky splnilo 5 adeptů: Anna Zajackowska, Barbara Sadrakula, Věra Rožníčková, Zdeňka Klimková a Petra Koťátková

Zkušební komise navrhuje jejich přijetí na adepta na posuzovatele potkanů.

Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 25.3.2017

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum konání: 25.3.2017 19:00, salonek restaurace U Zvonu, Rychnov nad Kněžnou

Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, D. Vítková, M. Čacká, J. Dobiášovský

Přítomní hosté: Josef Krobot – jednatel ZOCHM, Petra Koťátková – jednatelka SOP

Omluveni: P. Tejml

Přítomni KK ÚOK CHMH: Aneta Raušová

Program:

 1. Zahájení, schválení programu.

 2. Kontrola usnesení z minulé schůze ÚOK CHMH 4.12.2016

 3. Konference odbornosti 21.1.2017 – rozplánování úkolů pro rok 2017

 4. Rozpočet 2017 a 2018

 5. Zpráva Sboru posuzovatelů morčat

 6. Zpráva Sboru posuzovatelů potkanů

 7. Delegování na slavností zasedání ÚVV ČSCH

 8. Zpráva kontrolní komise

 9. Diskuse

 10. Usnesení

 11. Závěr

Ad1) Schválen navržený program (4/0/0)

Ad2) Provedena kontrola úkolů z usnesení minulé schůze ÚOK CHMH 04.12.2016

1) ÚOK pověřuje předsedkyni ÚOK podat žádost o příspěvek pro podporu a prezentaci českých účastníků na evropských výstavách z rozpočtu ČSCH – úkol splněn, doloženo zápisem č.1/2017 ze 14. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH, konaného dne 31.1.2017 v Sekretariátu ÚVV ČSCH v Praze, viz. příloha č.1 (ad9).

2) Od 1.1. 2017 bude na posuzovatelském lístku bude uváděno jméno i chs morčete, aby nemohlo dojít k záměně. – úkol splněn, posuzovací lístky jsou se jménem již vytištěny popř. je jméno pořadatelem doplňováno do položky poznámka.

3) Od 1.1.2017 platí povinnost pořadatelů výstav posílat výsledky do 1 měsíce správci šampionátů v excelu. Splněno. Směrnice k žádosti o vydání Šampionátu připravena. viz. příloha č.2

4) ÚOK CHMH ukládá sboru posuzovatelů vypracovat pravidla pro účast na Evropských školení posuzovatelů morčat a předložit ÚOK ke schválení. Připraveno. viz. příloha č.3

Ad3) Konference odbornosti 21.1.2017 – rozplánování úkolů z usnesení na rok 2017 http://www.rodent.cz/info-2017/

1. ukládá ÚOK CHMH ČSCH aktualizovat seznam ZO se sekcí drobných hlodavců – úkol trvá, pověřena tajemnice odbornosti Tereza Čulíková, okresy budou dotázány prostřednictvím elektronické komunikace

2. ukládá ÚOK CHMH revidovat a vést zápisy tak, aby byla respektována nezávislost KK ÚOK – úkol trvá

5. ukládá ÚOK CHMHnovelizovat a zveřejnit organizační řád odbornosti dle nových stanov ČSCH – úkol trvá

6. ukládá ÚOK vypracovat metodiku pro účast na školeních pořádaných EE - splněno

7. ukládá ÚOK zveřejnit metodiku vystavování šampionátů v roce 2017 - splněno

8. pověřuje stálého delegáta v EE jednáním o možném pořádání evropské výstavy v ČR – splněno, EV morčat v ČR je plánována na rok 2019

Ad4) Rozpočet 2017 a 2018
• Navržený rozpočet na rok 2017 schválila VH, která se konala 26.11.2016
• V rozpočtu schváleny funkční paušály dle návrhu ÚV ČSCH, preferována výplata jednou ročně.

Ad5) Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů morčat
a) Proběhla školení pro adepty na posuzovatele morčat  7.1.2017 v Toulcově Dvoře školení vedla (Eva Levá) a 25.3.2017 v Rychnově nad Kněžnou – školena plemena - anglický a americký crested (Denisa Vítková)

b) Plánovaná školení

8.4.2017 For Pets v Letňanech – Genetika a genetika morčat (Lenka Fuksová)

9.4.2017 For Pets v Letňanech – krátkosrstá morčata se strukturovanou srstí (Petr Tejml)

12.8.2017 v Toulcově dvoře

17.11. nebo 18.11.2017 při výstavě CHOVATEL v Lysé nad Labem

c) Reakce na žádost o vytvoření samostatné kategorie skinny morčat viz. příloha č. 4a, příloha4b

d) Směrnice k žádosti o vydání Šampionátu viz příloha č.2a

e) Sbor posuzovatelů vypracuje do termínu konání 18. speciální výstavy morčat pravidla, za jakých okolností může posuzovatel vystavovat na výstavě, kde posuzuje.

Ad6) Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů potkanů

a) 25.3.2017 proběhla přijímací zkouška pro adepty na posuzovatele potkanů. Dostavilo se 6 žadatelů o adeptství Anna Zajackowska, Barbara Sadrakula, Věra Rožníčková, Zdeňka Klimková, Blanka Vondráčková a Petra Koťátková. Podmínky splnilo 5 adeptů: Anna Zajackowska, Barbara Sadrakula, Věra Rožníčková, Zdeňka Klimková a Petra Koťátková. Zkušební komise Sboru posuzovatelů potkanů navrhuje jejich přijetí za adepty na posuzovatele potkanů. - všichni pro (4/0/0)

b) Plánovaná školení

12. – 13.8.2017 13. speciální výstava potkanů

c) ÚOK CHMH podporuje snahu o začlenění odbornosti potkanů do EE. Z EE došla zpráva, že rozšíření o odbornost potkanů zatím není plánováno. O této skutečnosti informovala Petra Koťátková.

d) Započata práce na nových vzorech pro potkaní šampionáty.

Ad7) Delegování na slavností zasedání ÚVV ČSCH

Byli navrženi chovatelé v tomto pořadí: Andrea Kroftová, Petr Tejml, Jiří Dobiášovský a Denisa Vítková - všichni pro (4/0/0)

Ad8) Zpráva KK CHMH

KK odbornosti CHMH dosud nepředložila žádnou písemnou zprávu. Předsedkyně KK byla dotázána, zda chce pokračovat ve funkci. Sdělila, že setrvá ve funkci do voleb v roce 2018.

Ad9) Diskuze
Posuzovatelské průkazy – návrhy zpracuje M. Čacká

Vzory certifikátů chs a šampionátů – Ondřej Výšek bude dotázán, za jakých podmínek přenechá vzory šampionátů a certifikátů chs

Nová grafická úprava šampionátů pro potkany

Ad10) Usnesení ÚOK CHMH

ÚOK CHMH vzala na vědomí:

Žádost o příspěvek pro podporu a prezentaci českých účastníků na evropských výstavách z rozpočtu ČSCH

Konkretizaci posuzovacích lístků - na posuzovatelském lístku bude uváděno jméno i chs morčete, aby nemohlo dojít k záměně s ohledem na vydávání šampionátů

Vzala na vědomí zprávu o činnosti sboru posuzovatelů morčat

Vzala na vědomí zprávu o činnosti sboru posuzovatelů potkanů

Vzala na vědomí zprávu KK CHMH

ÚOK CHMH pověřila:

M. Čackou zpracováním návrhů posuzovatelských průkazů pro morčata a potkany

J. Dobiášovského pověřila jednáním s O. Výškem za jakých podmínek přenechá vzory šampionátů a certifikátů chs

ÚOK CHMH Schválila:

1. Směrnici k žádosti o vydání Šampionátu - všichni pro (4/0/0) viz. příloha č.2a příloha č.2b

2. Pravidla pro účast na EE školeních pro posuzovatele morčat - všichni pro (4/0/0) viz. příloha č.3

3. Schválila přijetí Anna Zajackowska, Barbara Sadrakula, Věra Rožníčková, Zdeňka Klimková a Petra Koťátková za adepty a posuzovatele potkanů - všichni pro (4/0/0)

4. Schválila delegování chovatelů na slavnostní zasedání UVV ČSCH v tomto pořadí: Andrea Kroftová, Petr Tejml, Jiří Dobiášovský a Denisa Vítková - všichni pro (4/0/0)Ad11) Ve 22:00 předsedkyně ÚOK CHMH schůzi ukončila.

Zapsala: Andrea Kroftová
Kontrola zápisu: Jiří Dobiášovský

 

 

 
Zápis konference odbornosti 2017 PDF Tisk Email

Zápis z jednání ústřední konference delegátů sekce chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců 21.ledna 2017

Místo konání: Velká zasedací místnost sekretariátu ÚVV ČSCH, Maškova 3, Praha 8 od 12 hodin

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny.

Delegáti schválili program konference :
1. Zahájení, schválení programu.

2. Volba pracovních komisí – mandátové a návrhové.
3. Kontrola usnesení z minulé konference.
4. Zpráva o činnosti ÚOK CHMH.
5. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů.
6. Zpráva revizní komise odbornosti.
7. Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat a jiných drobných hlodavců).
8. Diskuse.
9. Usnesení.
10. Závěr.

Ad 1) Konferenci zahájila předsedkyně ÚOK CHMH Andrea Kroftová a uvítala přítomné a hosta člena ÚV ČSCH Lubomíra Kesnera

Ad 2) Delegáti zvolili mandátovou komisi ve složení: Dobiášovský, Smejkal, Koťátková.

Delegáti zvolili návrhovou komisi ve složení: Výšek, Krobot, Poláčková.

Zapisovatelem byla zvolena tajemnice ÚOK CHMH Tereza Čulíková

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Jiří Dobiášovský

Zpráva mandátové komise:

Dle počtu členů sekce je hlasovací právo rozděleno mezi delegáty takto:

5 hlasů delegáti Specializované základní organizace chovatelů morčat

3 hlasy delegáti Specializované základní organizace chovatelů potkanů

1 hlas delegát Okresní organizace Rychnov nad Kněžnou

2 hlasy delegát Okresní organizace Děčín

Celkem tedy 11 hlasů – nadpoloviční většina je 6 hlasů


Ad 3) - 7) - Konference CHMH bere na vědomí (11-0-0):

· Zprávu o činnosti ÚOK CHMH v roce 2016 - viz zápisy ze schůzí na www.rodent.cz

· Zprávu revizní komise ÚOK za rok 2015 - pouze ústní, písemná doposud nepředložena.

. Zprávu o činnost sboru posuzovatelů - zprávy zveřejňovány v časopise Chovatel a na www.rodent.cz průběžně.

· Zprávu stálého delegáta EE - zpráva zveřejňována v časopise Chovatel a na www.rodent.cz průběžně.

Ad 8) Diskuse.

Ad 9) – Usnesení:
Ústřední konference delegátů sekce CHMH:

1. ukládá ÚOK ČSCH CHMH aktualizovat seznam ZO se sekcí drobných hlodavců

2. ukládá ÚOK revidovat a vést zápisy tak, aby byla respektována nezávislost KK ÚOK.

3. doporučuje KK ÚOK spolupracovat s majetkovou komisí ÚVV ČSCH při inventarizaci majetku

4. doporučuje KK ÚOK předložit plán kontrol 2017 do konce 4/2017 – pro zajištění podkladů pro kontroly.

5. ukládá ÚOK novelizovat a zveřejnit organizační řád odbornosti dle nových stanov ČSCH

6. ukládá ÚOK vypracovat metodiku pro účast na školeních pořádaných EE.

7. ukládá ÚOK zveřejnit metodiku vystavování šampionátů v roce 2017

8. pověřuje stálého delegáta v EE jednáním o možném pořádání evropské výstavy v ČR

9. Schvaluje účast A.Kroftové, P. Tejmla a D. Vítkové na školení EE ve Švýcarsku v roce 2017.
Financování bude zajištěno dle schváleného rozpočtu sekce.

10. Schvaluje delegáty a jejich případné náhradníky na Valné hromady ČSCH v roce 2017 v tomto pořadí: J. Dobiášovský, M. Čacká, O. Výšek

Delegáti schvalují usnesení v předloženém znění. Všichni pro (11-0-0)

Ad 10) Konference ukončena ve 13:15 hod.

Zápis ověřil. J. Dobiášovský 22.2.2017

 
<< Začátek < Předchozí 1 > >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL