Pozvánka na Ústřední konferenci delegátů chovatelské sekce hlodavců 31.01.2020 Tisk

Pozvánka na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů hlodavců, která se koná v pátek dne 31. ledna 2020 ve velké zasedací místnosti Sekretariátu ÚV ČSCH, Maškova 3, Praha 8-Kobylisy. Začátek jednání je v 17:00 hodin. (Prezence je od 16:45 – 17:00 hod.)

Program konference:

Zahájení – volba mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů

 1. Schválení programu
 2. Kontrola usnesení z minulé konference
 3. Zpráva o činnosti ÚOK CHHL
 4. Zpráva o činnosti sborů posuzovatelů
 5. Zpráva kontrolní komise odbornosti
 6. Informace delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)
 7. Doplňkové volby do ÚOK
 8. Zpráva mandátové a návrhové komise
 9. Návrh rozpočtu ÚOK CHHL na rok 2021
 10. Diskuze k projednávaným bodům
 11. Usnesení
 12. Diskuse
 13. Závěr

Účastníkům jednání nebude proplaceno cestovné - náklady na cestu hradí po dohodě vysílající organizace. Účastníkům jednání bude poskytnuto občerstvení. Konference se zúčastní zvolení delegáti OO ČSCH, specializovaných ZO, členové ÚOK a KK. Předpokládaný konec konference je ve 19:00 hodin.

Dopravní spojení: metrem - trasa C – do stanice „Kobylisy“, odtud pak tramvají na konečnou stanici „Vozovna Kobylisy“. Maškova ulice vede kolem prodejny Penny Market, budova ČSCH je na konci ulice vlevo - za Vozovnou Kobylisy.

Svoji účast, prosím, potvrďte do 24. ledna 2020. (Delegátům OO ČSCH a specializovaným ZO, kteří nepotvrdí svoji účast, nebude zajištěno občerstvení).

S chovatelským pozdravem

Mgr. Bc. Andrea Kroftová, v.r.

předsedkyně ÚOK chovatelů hlodavců

 

Vyřizuje – Veronika Moravcová

 

…………………………návratku zašlete na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript …………………………………

 

OO ČSCH (specializovaná ZO)…………………………........………………………….............

Delegátem na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů hlodavců, která se koná dne 31.1.2020, byl(a) zvolen(a):

Jméno, příjmení, adresa   …………………………………………………………………….......………………............

…………………………………………………………………………..............Telefon:…………......……………...Datum…………………………. Razítko, podpis………………………..............................