Info-2020
Info z jednání ÚOK prosinec 2020 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jiří Dobiášovský   
Pondělí, 28 Prosinec 2020 13:07

 

Vážení chovatelé a chovatelky, přejeme Vám v roce 2021 hodně zdraví, štěstí a chovatelských úspěchů.

21.12.2020 proběhla elektronická schůze ÚOK CHHL která schválila k 1.1.2021 registrační řád pro morčata vypracovaný sborem posuzovatelů morčat a schválila ke stejnému datu i požadavek na uznávací řízeni pro plemeno morčat Minipli. Podrobnosti ze schůze budou zveřejněny později.

 

 
Ocenění chovatelských stanic PDF Tisk Email

Poslední žádosti k šampionátům pro zařazení do soutěže chovatelských stanic pro rok 2020 budou akceptovány s doručením (nikoliv zaslanim) na adresu/email správce šampoionátu nejpozdeji do 27.11.2020. Ocenění bude předáváno po odeznění koronavirových opatření (cca v prvním čtvrtletí 2021).

Žádosti s podklady zasílejte zpracovateli šampionátů - Jiří Kytner, Rašova 841/16, Praha 4 - Háje 149 00.

V případě zasílání žádosti elektronickou cestou využijte emailovou adresu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pro rychlejší vyřízení žádosti je lepe využít elektronickou cestu (pokud žádost o šampionát obsahuje čekatelskou kartičku, je vždy třeba zaslat poštou originál).

Číslo účtu pro zasílání plateb (135300369/0800, v. s. 888 + číslo členského průkazu) i částka za šampionát ( 100,- Kč člen ČSCH) zůstávají nadále stejné - 

Podrobnou metodiku a formulář "Žádost o vystavení šampionátu" naleznete na adrese:

http://www.rodent.cz/info-2017/

příloha č.2a příloha č.2b

Pokud máte nárok na ocenění chs  ještě vám nebylo uděleno, neostýchejte se zeptat Zpracovatele šampionátů.

 
Příjímací řízeni pro adepty na posuzovatele 2020 PDF Tisk Email

 

Přijímací řízení pro adepty na posuzovatele morčat

Termín, místo konání: 13. 11. 2020, 17. Celostátní výstava drobného zvířectva CHOVATEL, Lysá nad Labem

Program: 10:00 - teoretická písemná zkouška a pro úspěšné následně praktická část zkoušky

Požadované znalosti: základy genetiky, biologické základy chovu morčat, veterinární prevence, znalost českého standardu morčat aktuální verze, registrační řád morčat

Uzávěrka přihlášek: 8. 11. 2020

Přijímací řízení je v souladu s posuzovatelským řádem ČSCH, z. s.

Cena přijímacího řízení je 500,- Kč, které je třeba uhradit do 8. 11. 2020

Číslo účtu: 135300369/0800

v.s.: 777 + číslo členského průkazu

Zpráva pro příjemce: zkoušky adept 2020 + jméno a příjmení

Vyplněné, podepsané a naskenované přihlášky zašlete do termínu uzávěrky na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Z důvodu pandemie Covid je možné zrušení adeptské zkoušky, poplatek bude vrácen.
Přihláška ke stažení

 
Zápis z jednání ÚOK červen 2020 PDF Tisk Email

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 27.6.2020 9:00

Jednání svolala: M. Čacká, Jednání řídila: A. Kroftová

Datum konání: 27.6.2020, Dům chovatelů, Trčkova 437 , Rychnov nad Kněžnou

Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. Markéta Čacká

Omluven: Pavel Žák

KK ÚOK CHHL: Miroslava Zelenková

Program:

1. Zahájení, schválení programu.

2. Jmenování zkušení komise

3. Usnesení

4. Závěr

Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

Zapisovatel: J. Dobiášovský

Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL

Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz

Hlasování (4-0-0)

Ad2) Jmenování zkušební komise pro adeptskou zkoušku na posuzovatele potkanů

ÚOK CHHL jmenuje zkušební komisi ve složení:

Předsedkyně – Markéta Čacká

Členové – Michaela Švrčková, Helena Hanusová Lužná

Za ÚOK CHHL - Andrea Kroftová

Ad3) Usnesení

Schválena jmenovaná komise pro adeptskou zkoušku na posuzovatele potkanů

Hlasování (4-0-0)

Ad4) Závěr

Jednání bylo ukončeno 27. 6. 2020 9:15


Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 27.6.2020 20:00

Jednání svolala: A. Kroftová

Jednání řídil: J. Dobiášovský

Datum konání: 27.6.2020, Hotel Havel, Rychnov nad Kněžnou

Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. Markéta Čacká

Omluven: Pavel Žák

Hosté za KK ÚOK CHHL: Miroslava Zelenková, Mgr. Lenka Kovářová, DiS.

Hosté za Sbor posuzovatelů morčat ÚOK CHHL: Ing. Petr Tejml

Program:

1. Zahájení, schválení programu.

2. Úkoly z ústřední konference sekce viz. rodent.cz,

3. Dřívější úkoly (stav plnění), viz. rodent.cz,

4. KK ÚOK CHHL

5. Odbornost morčat

Zpráva sboru posuzovatelů morčat

6. Odbornost potkanů

Zpráva sboru posuzovatelů potkanů

Zkoušky pro adepty na posuzovatele potkanů

7. Výstavy garantované ÚOK CHHL,

8. Diskuze

9. Usnesení + věci elektronicky schválené

10. Závěr

Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

Zapisovatel: J. Dobiášovský

Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL

Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz

Hlasování (4-0-0)

Ad2) Úkoly z Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců z 31.01.2020

Konference ukládá:

· ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí hlodavců na okresech a informovat formou *.pdf o pověřených osobách na okresech pro odbornost hlodavců členy ÚOK a KK ÚOK 27.6 2020 průběžně plněno, trvá

· ÚOK CHHL pověřuje jednotlivé předsedy sboru posuzovatelů aktualizovat a předložit ke schválení Registrační řád. Po schválení zveřejnit na rodent.cz 27.6.2020 úkol trvá

· ÚOK CHHL a předsedům sborů posuzovatelů dodat do příští schůze veřejnou a neveřejnou část evidence sborů posuzovatelů 27.6 2020 úkol trvá, chybí historické údaje o posuzovatelích

· Údaje o posuzovatelích doplnit na WEB – viz řád pro posuzovatele Pro každého je zde uvedeno evidenční číslo, jméno a příjmení posuzovatele, kontaktní adresa a telefon, jeho specializace 27.6 2020 úkol trvá, chybí historické údaje o posuzovatelích

Ad3) Dřívější úkoly

· zpracovat výstavní řád pro morčata a potkany 27.6 2020 úkol trvá

· vypracovat a zveřejnit na rodent.cz - Univerzální prohlášení o zdravotním stavu hlodavců účastnících se výstavy - úkol Dobiášovský

· pověřit sbor posuzovatelů aktualizací registračního řádu/standardu pro morčata i potkany - 27.6 2020 úkol trvá Petr Tejml, Markéta Čacká

· zveřejnit na www.rodent.cz odpovědné osoby za vedení plemenných knih – Andrea Kroftová - morčata, Hana Havránková - potkani

· zveřejnit pracovní skupiny na www.rodent.cz – kromě 2 sboru posuzovatelů nejsou zřízeny žádné pracovní skupiny

Ad4) KK ÚOK CHHL

· přednesena zpráva o řešení dvou stížností

· přednesením zpráv byla pověřena předsedkyní KK ÚOK CHHL př. Markéta Čacká

Ad5) Zpráva z odbornosti morčat

SO chovatelů morčat připravila pro mladé chovatele, kteří se účastnili 2. Krajské výstavy pro mladé chovatele Středočeského kraje a Prahy v ZO Rudná u Prahy, interaktivní besedu na téma Plemena morčat. Besedu vedla A. Kroftová.

V Rychnově nad Kněžnou proběhla ve spolupráci SO chovatelů morčat s odborem morčat 26.6.2020 poradna pro mladé chovatele morčat v Rychnově nad Kněžnou – zaměřena na chov morčat a výstavnictví - jak připravit morče na výstavu, co vše může ovlivnit chovatel. Besedu vedla mezinárodní posuzovatelka Mgr. Bc. Andrea Kroftová

Březnové školení posuzovatelů EE v roce 2020 , které se mělo konat ve Varšavě bylo na základě koronavirové situace přesunuto na listopad.

Ad6) Zpráva z odbornosti potkanů

SO chovatelů potkanů připravila pro mladé chovatele, kteří se účastnili 2. Krajské výstavy pro mladé chovatele Středočeského kraje a Prahy v ZO Rudná u Prahy, interaktivní přednášku s  potkaní smysly. Přednášela Markéta Čacká.

Proběhly zkoušky adeptů na posuzovatele potkanů

Zkušební komise:

Předsedkyně – Markéta Čacká

Členové – Michaela Švrčková, Helena Hanusová – Lužná

Za ÚOK CHHL - Andrea Kroftová

Výsledek bude oznámen 28.6.2020

Další v příloze.

Ad7) Výstavy garantované ÚOK chovatelů hlodavců

Pořádáním pověřeny:

SO chovatelů morčat

· Cavy Show Forpets

· Speciální výstava morčat

· Double Cavy Show Lysá nad Labem

SO chovatelů potkanů

· Speciální výstava potkanů

21:17 přerušeno na 30:minut - večeře

Ad8) Diskuse

Diskuzní příspěvky:

Doporučení pro chovatele:

V případě zjištění výskytu osteodystrofie v chovu ÚOK CHHL doporučuje vyřazení celého vrhu a rodičů z chovu a doporučuje sledování celé linie.

Adeptské zkoušky na posuzovatele morčat proběhnou, pokud to situace dovolí, v Lysé n. L. na podzim 2020. Předsedou zkušební komise Ing. Petr Tejml, který je pověřen sestavením tříčlenné zkušební komise.

Kdyby výstava neproběhla, tak další termín bude v termínu plánované 21. Speciální výstavy morčat v Praze.

Vysvětlena nutnost uznávat výsledky do soutěže morče šampion pouze u subjektů s IČO a příslušným povolením.

Zodpovězeny všechny dotazy z e-mailů P. Tejmla.

Diskutována možnost používání EE standardu morčat na výstavách v Česku. Nutno používat i členění skupin pro ocenění dle EE. Petr Tejml se sborem posuzovatelů morčat připraví text se změnou formulace ke schválení.

Bude zapracováno do výstavního řádu, viz úkol ad 3)

Všechny schválené změny budou platit od 01.01.2021.

Konstatována všeobecná shoda na tom, že 1 morče by mělo za 1 výstavní den získat max. 2 posudky, špatně srozumitelná formulace, nutno přeformulovat text.

Ad9) Usnesení

Vzato na vědomí

Na pozici tajemnice odbornosti skončila k 31. 3. 2020 Veronika Moravcová. Agendy budou rozděleny dle domluvy s vedením ČSCH.

Účast A. Kroftové a M. Čacké náhradní soutěži za nekonané CK olympiády mladých chovatelů v Lysé nad Labem při příležitosti Celostátní výstavy Chovatel 2020

Pověření

J. Dobiášovský byl pověřen účastí na jednání ÚVV ČSCH.

A. Kroftová byla pověřena předáním požadavků na doplnění členské evidence o posuzovatele potkanů a posuzovatele křečků.

Schválení

Změna textu hlavičky formuláře - Elektronicky schváleno 21.2.2020

Pokud fyzické osoby členové ČSCH i nečlenové ČSCH pořádají výstavy a chtějí, aby výsledky byly uznané do šampionátů, musí minimálně 2 měsíce před výstavou požádat ÚOK CHMH o schválení (formulář ZDE) na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Platí pro veškeré akce pořádané od 1.3.2020.

proplacení cestovních náhrad př. Ing. Jiřímu Dobiášovskému za účast na jednání ustavující schůze Specializovaní základní organizace chovatelů ušlechtilých morčat ČSCH 28. 6. 2020 ve 16:00 v sídle ČSCH, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy ve výši 5 Kč/km

proplacení cestovních náhrad př. Markétě Čacké jako předsedkyni Zkušení komise pro přijímací zkoušky pro adepty na posuzovatele potkanů, která se konala 27. 6. 2020 v Rychnově nad Kněžnou ve výši 5 Kč/km

proplacení ubytování pro členy zkušení komise pro adeptské zkoušky na posuzovatele potkanů a členy ÚOK CHHL 26.-28.6.2020 v částce 1410,- Kč za všechny

proplacení nákladů za letenky ve výši reálných nákladů max 3500,-Kč (Kroftová, Tejml, Kytner) na osobu dle doložených nákladů na školení posuzovatelů morčat EE do Waršavy, které se neuskutečnilo z důvodu vyšší moci (elektronicky schváleno)

Ad10) Závěr 22:44

Jednání ÚOK CHHL bylo ukončeno ve 22:44

Další plánované jednání v neděli 28. 6. 2020 10:00

Zapsal: Ing. Jiří Dobiášovský


Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 28.6.2020 10:00

Jednání svolala: M. Čacká, Jednání řídila: A. Kroftová

Datum konání: 28.6.2020, Dům chovatelů, Trčkova 437 , Rychnov nad Kněžnou

Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. Markéta Čacká

Omluven: Pavel Žák

Program:

1. Zahájení, schválení programu.

2. Výsledek adeptské zkoušky

3. Usnesení

4. Závěr

Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

Zapisovatel: J. Dobiášovský

Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL

Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz

Hlasování (4-0-0)

Ad2) Výsledek adeptské zkoušky na posuzovatele potkanů

Předsedkyně zkušební komise Markéta Čacká oznámila, že Ing. Barbora Belešová úspěšně složila adeptskou zkoušku.

Ad3) Usnesení

Ing. Barbora Belešová se stává adeptkou na posuzovatelku potkanů.

Hlasování (4-0-0)

Ad4) Závěr

Jednání bylo ukončeno 28. 6. 2020 9:15

 
Zápis z jednání KK květen 2020 PDF Tisk Email

Jednání svolala: Miroslava Zelenková

Jednání řídila: Miroslava Zelenková

Datum a místo konání: 30. 5. 2020 v Praze

Přítomni KK ÚOK CHHL: Ing. Barbora Belešová, Mgr. Lenka Kovářová, DiS., Miroslava Zelenková

Program schůze:

1. Zahájení, schválení programu schůze

2. Projednání stížnosti na chovatelku potkanů

3. Usnesení

4. Závěr

1. Zahájení-schůze a schválení programu

Zapisovatel: Ing. Barbora Belešová

Ověřovatelé: všichni přítomní členové ÚOK KK CHHL

Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz

Hlasování (3-0-0)

2. Projednání stížnosti na chovatelku potkanů

Vzhledem k nutnosti zachovat pravidla GDPR je následující část zápisu anonymizována, neboť obsahuje osobní údaje stěžovatelů a chovatelky, na kterou byla stížnost podána.

Dne 6. 3. 2020 byla na adresu Českého svazu chovatelů doručena stížnost na člena SO chovatelů potkanů (dále jen „SOCHP“), která je pobočným spolkem ČSCH. Stížnost byla určena k rukám Ústřední odborné komisi chovatelů hlodavců (dále jen „ÚOK CHHL“), orgánu řídícímu činnost SOCHP. Součástí stížnosti byly výpovědi deseti osob formou čestných prohlášení a zahrnujících i různé doklady o provedených vyšetřeních, veterinární zprávy jednotlivých zvířat atd.

Stížnost byla předána kontrolní komisi SOCHP, která by se měla v první instanci stížnosti na člena SOCHP věnovat. Vzhledem k tomu, že mezi členy KK SOCHP jsou chovatelé aktivně spolupracující s danou chovatelkou, KK SOCHP požádala KK ÚOK CHHL o dořešení stížnosti na jejich úrovni, aby tak eliminovali možnost, že by řešení stížnosti mohlo být z jejich strany podjaté.

Prošetřením stížnosti byla za KK ÚOK CHHL pověřena Miroslava Zelenková, která je zcela bez vazeb na danou chovatelku. Pí Zelenková vyzvala chovatelku k vyjádření se k celé záležitosti a umožnila jí nahlédnout do kompletní stížnosti včetně zaslaných podkladů.

Na základě podkladů ve stížnosti, písemného vyjádření chovatelky a vyjádření dalších osob bylo konstatováno, že byť nelze vše přičíst na vrub chovatelce, některé problémy a situace zapříčinila svým jednáním či naopak nedostatkem vhodného jednání ze své strany. KK ÚOK CHHL tedy důrazně doporučila chovatelce dodržet opatření uvedená v usnesení a zároveň ji upozornila, že pokud nebude jejích doporučení dbát, může proti ní být vyvoláno kárné řízení.

3. Usnesení

Vzhledem k výše uvedenému KK ÚOK CHHL chovatelce ukládá následující opatření:

- Omezit počet chovaných zvířat na takový, ve kterém jim může bez pochyb poskytnout jak dostatečný welfare, tak dodržet zoohygienické podmínky chovu, mohla se jim věnovat a lépe sledovat zdravotní stav jednotlivých zvířat, aby nedocházelo k případům, kdy něco přehlédne nebo zjistí na poslední chvíli.

- Omezit fluktuace zvířat v prostorách chovu, nebrala si zvířata na dočasný pobyt v převýchově a zaměřila svou činnost v této oblasti spíše na poradenství.

- Veškerá zvířata odcházející od ní předávat s patřičnými dokumenty (PP nebo VP) a pouze na základě předávacího protokolu, kde jak ona, tak člověk přebírající zvíře potvrdí písemně zdravotní stav předávaného zvířete. A pokud možno, zvířata předávat přímo novým majitelům a nevyužívat služeb převozníků.

- Dbát na lepší komunikaci s majiteli zvířat, neztrácet jejich majetek a nezapomínat je informovat o všech skutečnostech, o kterých by měli být informováni. Písemně je informovat o možných komplikacích vyplývajících z postupů, na kterých majitelé trvají, a ideálně si nechat od nich potvrdit, že jsou si vědomi rizik. Dodržovat závazky plynoucí ze slibů finanční spoluúčasti na léčbě zvířat apod.

- Nepředávat zvířata méně jak 14 dnů po doléčení antibiotiky, nepředávat zvířata v léčbě nebo s projevy nemocí, a to ani v případech, kdy se jedná o dlouhodobě domluvené převozy apod.

- Provádět pravidelné veterinární kontroly chovu a to včetně bakteriologických a virologických rozborů, veškeré zdravotní problémy řádně řešit s veterináři a antibiotika podávat pouze takové, která jí byla veterináři výslovně předepsána.

- Nepodávat jiným osobám rady veterinárního charakteru, tedy nad rámec běžných rad týkajících se péče o nemocné zvíře. Rovněž by měla ponechat diagnostiku na veterinářích.

- Konzultovat všechny své vrhy (ať už splňují podmínky pro vydání PP či nikoliv) se sborem posuzovatelů potkanů, aby předešla dalším pomluvám týkajících se jejího chovu.

- Dbát celkově na své dobré jméno a dobré jméno organizace, vždy jednat tak, aby organizaci nepoškozovala.

4. Závěr

Schůze byla ukončena poděkováním přítomným v 9:25 hod.

 
Zápis z jednání ÚOK únor 2020

Změna textu hlavičky formuláře - Elektronicky schváleno 21.2.2020
Pokud fyzické osoby členové ČSCH i nečlenové ČSCH pořádají výstavy a chtějí, aby výsledky byly uznané do šampionátů, musí minimálně 2 měsíce před výstavou požádat ÚOK CHMH o schválení (formulář ZDE) na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Platí pro veškeré akce pořádané od 1.3.2020.

 
Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců 31.01.2020 Tisk

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová
Datum a místo konání: 31. 1. 2020 17:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy
Přítomni ÚOK CHHL: Andrea Kroftová, Jiří Dobiášovský, Petra Koťátková, Markéta Čacká
Přítomni KK ÚOK CHHL: Lenka Kovářová
Delegáti Specializovaných organizací ČSCH:
Specializovaná organizace chovatelů morčat - Andrea Kroftová, Miroslava Ondříčková
Specializovaná organizace chovatelů potkanů - Petra Koťátková, Věra Rožníčková
Delegáti okresních organizací ČSCH:
Rychnov nad Kněžnou - Jiří Dobiášovský
Chrudim - Eliška Poláčková, Adéla Zdráhalová
Děčín - Luděk Smejkal (přítomen od 17:37)
Hosté:
Pavel Žák – kandidát na člena ÚOK CHHL

Program konference:

 1. Zahájení – volba mandátové, volební a návrhové komise, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulé konference
 4. Zpráva o činnosti ÚOK CHHL
 5. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů
 6. Zpráva kontrolní komise odbornosti
 7. Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)
 8. Doplňkové volby do ÚOK CHHL
 9. Zpráva mandátové, volební a návrhové komise
 10. Návrh rozpočtu ÚOK CHHL na rok 2021
 11. Diskuze
 12. Usnesení
 13. Diskuze
 14. Závěr

Ad 1) Zahájení, volba komisí, zapisovatele, ověřovatelů

ÚOK CHHL navrhuje komise v tomto složení
Mandátová: Markéta Čacká, Eliška Poláčková, Adéla Zdráhalová
Volební a návrhová: Andrea Kroftová, Lenka Kovářová, Jiří Dobiášovský
Zapisovatel: Jiří Dobiášovský
Ověřovatelé: Všichni přítomní delegáti a členové ÚOK CHHL a KK ÚOK CHHL.
Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz
Schváleno: (všichni přítomní pro)

Ad 2) Schválení programu
Dobiášovský navrhuje rozšíření bodu 11) Projednání a schválení nového organizačního řádu sekce hlodavců. V ÚOK CHHL bylo projednáno a schváleno 12.1.2020
Schváleno: (27-0-0)

Ad 3) Kontrola usnesení z ústřední konference sekce hlodavců 2019
Konference 2019 ukládá:

ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí drobných hlodavců na okresech – splněno, seznam předložen a bude zaslán *.pdf na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Splněno. Vznikly nové „okresní“ sekce hlodavců – Chrudim, Praha západ

ÚOK CHHL po vydání organizačního řádu hlavního spolku novelizovat a zveřejnit organizační řád odbornosti
Splněno. – VH neschválila organizační řád – přesto jsme na tom pracovali. Viz doplněný bod programu.

ÚOK CHHL tajemnici sekce Lence Polákové Kadeřábkové předat podklady nově zvolené KK ÚOK CHHL, která bude řešit neplnění posuzovatelských povinností Anety Raušové.
Splněno. ÚKK ČSCH na své schůzi dne 22.11.2019 uzavřela kauzu. Detaily jsou na rodent.cz.

Tajemnici sekce předat podnět k doplnění databáze – změnit název chovatel morčat na chovatel hlodavců, přidat posuzovatel potkanů, posuzovatel křečků.
Nesplněno, dodavatel programu požádán o změnu - nerealizováno

ÚOK CHHL jednat s ÚVV ČSCH o podobě rozpočtu odbornosti na rok 2019 s ohledem na pořádání Evropské výstavy morčat (BSES 2019) při celostátní výstavě Chovatel v Lysé nad Labem
ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně pracovat na přípravě evropské výstavy morčat v roce 2019. Splněno. Podrobnosti o výstavě byly v časopise Chovatel.
Schváleno: (27-0-0)

17:37 příchod pana Smejkala

Ad 4) Zpráva o činnosti ÚOK CHHL
Informace o proběhlých schůzích: Zápisy jsou na rodent.cz
Informace o proběhlých výstavách, poděkování Elišce Poláčkové a Adéle Zdráhalové za zajištění občerstvení na výstavě v Lysé a Petrovi Tejmlovi za věnování medailí EE na tuto výstavu.

Ad 5) Zpráva o činnosti sborů posuzovatelů:
Morčata – info Andrea Kroftová – odvody peněz viz příloha1
Potkani – info Věra Rožníčková – odvody peněz viz příloha2
Schváleno: (27-0-4)

Ad 6) Zpráva kontrolní komise odbornosti CHHL
Komise neřešila žádné nové stížnosti. Informovala o ukončení kárného řízení s A. Raušovou.

Ad 7) Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)
Viz. http://www.rodent.cz/info-2019/

Ad 8, 9) Doplňkové volby do ÚOK CHHL
Zpráva mandátové komise

Dle počtu členů sekce je hlasovací právo rozděleno mezi přítomné delegáty takto:
7 hlasů delegát Specializované organizace chovatelů morčat
2 hlasů delegát Specializované organizace chovatelů potkanů
8 hlasů delegát Okresní organizace Rychnov n. Kn.
4 hlasů delegát Okresní organizace Děčín
10 hlasů delegát Okresní organizace Chrudim

Bylo rozdáno 5 volebních lístků z celkového počtu 5 volebních lístků. Celkem 31 hlasů z 31 hlasů. Nadpoloviční většina je 16 hlasů.
Zvolen bude ten, kdo dostane 16 a více hlasů.

Mandátová komise konstatuje, že ústřední konference odbornosti hlodavců je usnášení schopná.
Navržena volba aklamací.
Schváleno: (31-0-0)

Představení kandidátů pro volby do ÚOK CHHL
O funkci člena ÚOK CHHL se ucházel 1 kandidát Pavel Žák doporučen Okresní organizací Praha západ
Schválení volebního řádu a způsobu volby. Schváleno (31-0-0)
Volba člena ÚOK CHHL probíhala dle schváleného Volebního řádu ČSCH a způsobu hlasování.

Volby do ÚOK – zpráva volební komise
Pavel Žák byl zvolen za člena ÚOK CHHL.
Schváleno (31-0-0)

Ad 10) Návrh rozpočtu na rok 2021
Nejasné zaúčtování některých položek v účetnictví roku 2019. ÚOK CHHL navrhuje rozpočet ve stejné výši jako v roce 2020. Plánované výdaje zvýšit o cca 5 – 10 tisíc Kč na úpravu softwarů.
Schváleno (31-0-0). Rozpočet na rok 2020, návrh Rozpočet na rok 2021

Ad 11) Organizační řád sekce hlodavců a diskuze k projednávaným bodům
ÚOK CHHL vydala Organizační řád sekce hlodavců platný od 01.02.2020. Nahrazuje se tímto Organizační řád ze dne 30. 9. 2006
Přečten celý Organizačního řádu sekce hlodavců, následovala diskuze, zodpovězení dotazů a schválení.
Schváleno: (27-0-4)

Ad 12) Usnesení :
Ústřední konference delegátů sekce hlodavců

VZALA NA VĚDOMÍ
přednesené zprávy a informace (viz. přílohy)

SCHVALUJE
přednesené zprávy a informace
proplacení části nákladů na školení a dopravu do Varšavy třem nejaktivnějším posuzovatelům morčat – Kroftová, Vítková, Kytner z rozpočtu sekce dle usnesení ÚOK CHHL ze dne 12.1.2020
výsledky voleb člena ÚOK CHHL
novelizovaný organizační řád sekce hlodavců 
Jiřího Dobiášovského, Markétu Čackou, Andreu Kroftovou, Petru Koťátkovou, Barboru Belešovou jako možné delegáty na Valnou hromadu ČSCH .
návrh rozpočtu na rok 2021

POVĚŘUJE
Andreu Kroftovou zastupováním ČSCH z.s. a České republiky na jednáních EE v sekci morčat.
Petru Koťátkovou a tajemnici sekce jednáním na zasedáních UVV ČSCH o změně stanov – volby v odbornosti chovatelů hlodavců, zajištění toho, aby o výsledcích voleb rozhodovali chovatelé hlásící se k dané odbornosti (ne celý okres), řešení problematiky přidruženého členství

UKLÁDÁ
ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí hlodavců na okresech a informovat formou *.pdf o pověřených osobách na okresech pro odbornost hlodavců členy ÚOK a KK ÚOK.
ÚOK CHHL pověřuje jednotlivé předsedy sboru posuzovatelů aktualizovat a předložit ke schválení Registrační řád. Po schválení zveřejnit na rodent.cz
ÚOK CHHL a předsedům sborů posuzovatelů dodat do příští schůze veřejnou a neveřejnou část evidence sborů posuzovatelů
Údaje o posuzovatelích doplnit na WEB – viz řád pro posuzovatele Pro každého je zde uvedeno evidenční číslo, jméno a příjmení posuzovatele, kontaktní adresa a telefon, jeho specializace
Delegáti schvalují usnesení v předloženém znění. Všichni pro (31-0-0)

 

Ad 13) Obecná diskuze
diskutovány chovatelské problémy – saténová morčata, online databáze členů – přístup pro předsedy SO, úprava SW pro přihlašování morčat na výstavu, a další příspěvky do diskuze budou projednány v ÚOK CHHL.

Ad 14) Závěr
A. Kroftová na závěr poděkovala přítomným za hladký průběh jednání a v 20:00 hodin jednání ukončila.

Zapsal: Jiří Dobiášovský
Kontrola zápisu: všichni přítomní

 
Organizační řád odbornosti hlodavců Tisk

Organizační řád sekce hlodavců v ČSCH z.s. schválený na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů hlodavců konané dne 31. 01. 2020. Je ke stažení ZDE.

 
Zápis z jednání ÚOK leden 2020

Jednání svolala: A. Kroftová

Jednání řídil: J. Dobiášovský

Datum konání: 12.1.2020, ČSCH, Maškova 3, Praha

Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. M. Čacká

Přítomni KK ÚOK CHHL: Ing. Barbora Belešová, Mgr. Lenka Kovářová, DiS.

Tajemnice odbornosti: Veronika Moravcová

Hosté: dle prezenční listiny

Program:

 1. Zahájení, schválení programu.
 2. Příprava ústřední konference sekce
 3. Rozpočet na rok 2020, 2021
 4. Agenda odbornosti chovatelů morčat
 5. Agenda odbornosti chovatelů potkanů
 6. Organizační řád sekce hlodavců
 7. Výše poplatků pro rok 2020 a 2021
 8. Úkoly pro rok 2020
 9. Diskuze
 10. Usnesení
 11. Závěr

Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

Zapisovatel: J. Dobiášovský
Ověřovatelé: všichni přítomní členové ÚOK CHHL
Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz
Hlasování (4-0-0)

Ad2) Příprava ústřední konference sekce hlodavců 31.1.2020

Rekapitulace úkolů z usnesení a stav plnění

Příprava voleb do ÚOK CHHL – tajemnice odbornosti pověřena zjištěním počtu mandátů za jednotlivé okresy a SO.

Ad3) Rozpočet na rok 2020, 2021

V rámci jednání o rozpočtu na rok 2021 byla A. Kroftová pověřena zasláním e-mailu účetní ČSCH s dotazem, kdy byly zaúčtovány poplatky vybrané za registraci potkanů z roku 2018 (předané minulé tajemnici odbornosti v hotovosti). Není uvedeno ve výsledovce za středisko 380 ČSCH z.s. v roce 2018.
Rozpočet navržen ve stejné výši.

Ad4) Agenda odbornosti chovatelů morčat

Od 1.1.2020 probíhá uznávací řízení na levandulovou barvu morčat

Projednána účast posuzovatelů morčat na školení EE ve Varšavě, dle schválených kritérií vybráni 3 nejaktivnější posuzovatelé. (A. Kroftová, D. Vítková, J. Kytner

ÚOK CHHL konstatovala po odstoupení P. Tejmla, člena ÚOK CHHL, nutnost volby zástupce chovatelů morčat v EE z členů ÚOK CHHL. Jako zástupce České republiky a ČSCH z.s. v odbornosti morčat v EE byla navržena a zvolena předsedkyně ÚOK CHHL A. Kroftová (3-0-1)

Doporučeno zveřejnění EE standardu na rodent.cz z důvodu informovanosti členské základny (na webu EE není k dispozici)

Volba standardu pro posuzování morčat na výstavách V ČR - v ČR může být používán EE standard za předpokladu účasti alespoň jednoho posuzovatele ze zahraničí. Pořadatelé (fyzické osoby a ZO neřízené ÚOK CHMH) mimo přímo řízených organizací ČSCH jsou povinni tuto skutečnost oznámit ÚOK CHMH minimálně 2 měsíce před konáním akce na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Platí pro veškeré akce pořádané od 1.3.2020.

Pokud fyzické osoby členové ČSCH i nečlenové ČSCH pořádají výstavy a chtějí, aby výsledky byly uznané do šampionátů, musí minimálně 2 měsíce před výstavou požádat ÚOK CHMH o schválení (formulář ZDE) na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Platí pro veškeré akce pořádané od 1.3.2020.

Mazlíci nečlenů a mladých chovatelů mohou být na výstavách hodnoceni zkušenými chovateli, za způsob hodnocení a výběr hodnotitele (poradce) zodpovídá pořadatel akce. (Pokud neposuzuje adept nebo posuzovatel nemůže být morče hodnoceno dle standardu C).

Ad5) Agenda odbornosti chovatelů potkanů

Vzhledem k povinnosti chovatelů evidovat vrhy, kterým nemohl být vystaven řádný průkaz původu (VP vrhy), bylo sborem posuzovatelů potkanů navrhnuto , že se nově těmto vrhům bude udělovat evidenční číslo ve tvaru EČ 001/20. Chovatelé jsou povinni do 3 měsíců od narození vrhu zaslat na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript rodokmen (VP) vrhu, kterému bude obratem přiděleno evidenční číslo, které se bude ve VP uvádět.

Udělování titulů „Mistr agilit roku“ potkanovi a jeho majiteli, který v daném výstavním období získá nejvíce bodů za umístění. Bodování je následující: 3 body za první místo, 2 body za druhé místo a 1 bod za třetí místo, za umístění v kategorii pokročilých se přičítá ještě jeden bod navíc.

Dne 21. 3. 2020 se budou v Rychnově konat zkoušky posuzovatelů potkanů a zároveň se otevřou adeptské zkoušky pro nové zájemce o posuzování. Podrobnější informace budou uvedeny na webu ÚOK v následujících dnech.

Ad6) Organizační řád sekce hlodavců.

ÚOK CHHL vydala Organizační řád sekce hlodavců platný od 01.02.2020. Nahrazuje se tímto Organizační řád ze dne 30. 9. 2006.

Ad7) Výše poplatků pro rok 2020 a 2021

ÚOK pověřuje pro rok 2020 a 2021 Specializovanou organizaci chovatelů morčat (SOCHM) vedením registrací morčat a Specializovanou organizaci chovatelů potkanů (SOCHP) vedením registrací potkanů. Povinností specializovaných organizací je pak v následujícím roce předložit na celostátní konferenci sekce tabulku s počtem úkonů a datem převodu peněz na účet ČSCH v členění níže:

Úkon a zodpovědnost

Částka

vybíraná SO

odvod

do ÚOK CHMH

registrace morčete - posuzovatel

30,- Kč

5,- Kč

registrace potkana s PP - posuzovatel

30,- Kč

5,- Kč

registrace potkana bez PP - posuzovatel

90,- Kč

5,- Kč

registrace potkana bez PP s vydáním PP

110,- Kč

15,- Kč

vydání PP – posuzovatel pověřený vydáváním PP

70,- Kč

10,- Kč

šampionát člena ČSCH - zodpovídá správce šampionátů

100,- Kč

10,- Kč

šampionát nečlena ČSCH - zodpovídá správce šampionátů

200,- Kč

50,- Kč

certifikát chs - zodpovídá správce certifikátů

100,- Kč

10,- Kč

změna názvu chs na základě povolení ÚOK CHMH

1 000,- Kč

1 000,- Kč

poplatek do vzdělávacího fondu (1 adept, 1 posuzovatel) – předseda sboru posuzovatelů

500,- Kč

500,- Kč

přijímací zkoušky (1 adept, 1 posuzovatel) – předseda sboru posuzovatelů

500,- Kč

500,- Kč

duplikát CAC - posuzovatel

50,- Kč

0,- Kč

Ad8)Úkoly

 • zpracovat výstavní řád pro morčata a potkany
 • vypracovat a zveřejnit na rodent.cz - Univerzální prohlášení o zdravotním stavu morčat účastnících se výstavy
 • pověřit sbor posuzovatelů aktualizací registračního řádu pro morčata i potkany
 • zveřejnit na www.rodent.cz odpovědné osoby za vedení plemenných knih
 • zveřejnit pracovní skupiny na www.rodent.cz

Ad9)Diskuze

Ad10) Usnesení (4,0,0)

ÚOK chovatelů hlodavců

jmenuje

 • Andreu Kroftovou od 12. 01. 2020 zástupcem České republiky a ČSCH z.s. za odbornost morčat v EE.

ukládá

 • předsedům sborů posuzovatelů dodat do příští schůze veřejnou a neveřejnou část evidence sboru posuzovatelů. Veřejné údaje budou doplněny na WEB – viz řád pro posuzovatele. Ve veřejné sekci je u každého posuzovatele uvedeno evidenční číslo, jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefon a jeho specializace.

pověřuje

 • předsedy sboru posuzovatelů aktualizovat a předložit ke schválení během roku 2020 registrační řády

schvaluje

 • Organizační řád sekce hlodavců v ČSCH z.s. k předložení na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů hlodavců konané dne 31. 01. 2020
 • úpravu a doplnění podmínek soutěže CAC od 01.01.2020 takto: max. počet posudků na jedné výstavě započítaných do soutěže CAC je za jeden výstavní den od 01.03.2020 jsou dva posudky, pokud nebude ÚOK udělena výjimka např. hostovaná výstava ze zahraničí.
 • ÚOK CHHL schvaluje úpravu pravidel pro evidenci vrhů potkanů a pravidel pro udělování titulů „Mistr agilit roku“ potkanovi a jeho majiteli
 • ÚOK CHHL schvaluje proplacení účastnického poplatku A. Kroftové, D. Vítkové, J. Kytnerovi na školení EE ve Varšavě a vyplacení příspěvku 3500,- Kč/osoba na dopravu do Varšavy.
 • Návrh rozpočtu sekce na rok 2021 ve stejné výši jako návrh rozpočtu sekce rok 2020.

doporučuje

 • Mazlíci nečlenů a mladých chovatelů mohou být na výstavách hodnoceni zkušenými chovateli, za způsob hodnocení a výběr hodnotitele (poradce) zodpovídá pořadatel akce. (Pokud neposuzuje adept nebo posuzovatel nemůže být morče hodnoceno dle standardu C).
 • zveřejnění EE standard na rodent.cz z důvodu informovanosti členské základny (na webu EE není k dispozici)

Ad11) Závěr

Jednání ÚOK CHHL bylo ukončeno ve 14:00

Zapsal: Jiří Dobiášovský