Info-starší
Zápis z jednání ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců 16.12.2012 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Pátek, 28 Prosinec 2012 12:16

místo: PRAHA 8, MAŠKOVA 3, ČSCH

Datum: 16.12.2012, 9:30

přítomní ZA ÚOK a sbor posuzovatelů: Jiří Dobiášovský, Eva Dýnková, Andrea Kroftová, Petr Tejml, Denisa Vítková, Petra Švarcová, Host za sekci chovatelů potkanů (Markéta Čacká)

přítomní ZA REVIZNÍ KOMISI ÚOK: Michaela Králíčková, Radka Machová, Ondřej Výšek (kontrola účetnictví specializované ZO)

přítomní za odborné odd.ČSCH: Lucie Dejmková

zapsala: Andrea Kroftová

Schůze ÚOK doporučila:

 1. Upravit podmínky pro udělení titulu morče šampion, grandšampion a interšampion do jednoho článku, pro větší přehlednost a zveřejnit nově na www.rodent.cz, z klubmorcat.cz odkázat na tento článek.
 2. Na web klubmorcat.cz umístit článek - Co je ÚOK a k čemu ji potřebujeme?, zpracuje Markéta Čacká
 3. Posílat požadavky ke schválení ze sboru posuzovatelů potkanů s předstihem do mailu všem členům ÚOK přímo, tj. na mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Schůze ÚOK schválila:

 1. Formulář nového průkazu původu pro potkana laboratorního s platností 1.1.2013.
 2. Standard potkanů platný od 1.1.2013.
 3. Pravidla pro adepty na posuzovatele potkanů.
 4. Povinnost posuzovatelů ČSCH při posuzování výstav mimo ČSCH žádat delegačenku. Netýká se výstav posuzovaných v zahraničí. Delegačenku vystaví tajemnice ÚOK pí Lucie Dejmková na základě předchozí písemné žádosti posuzovatele adresované na sekretariát ČSCH.
 5. Zajištění prostoru pro bezpečné archivování PP morčat. Tajemnice Lucie Dejmková do 12.1.2012 požádá o přidělení místa na ČSCH, kde je možné tištěné PP uschovat.

Schůze ÚOK neschválila:

 1. Návrh na úpravu poplatku za vystavení titulu "Morče šampion" - rozdělit na 2 platby stejně jako je tomu u registrací

Schůze ÚOK vzala na vědomí:

 1. Akutní žádosti jsou projednávány a schvalovány prostřednictvím elektronické komunikace, i vzhledem k tomu, že šetří finanční prostředky rozpočtu UOK. Elektronické zápisy budou zaneseny do zápisu na následující fyzické schůzi UOK.
 2. Další schůze ÚOK 12.1.2013 od 13:00 - příprava na volební Aktiv ÚOK, který proběhne pravděpodobně 2.3.2013 ve velké zasedací místnosti ČSCH (závislé na volné zasedací místnosti na ČSCH).
 3. Kandidáti se mohou hlásit prostřednictvím kandidátních listů do 28.2.2013 zveřejněných na webu UOK CHMH - www.rodent.cz (do 28.2.2013 musí být žádost doručena). Vyplněné kandidátky zasílají elektronicky v příloze na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 4. Sekce potkanů pod ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců bude fungovat i nadále v roce 2013.
 5. Stagnace chovu křečků pod hlavičkou ČSCH - pouze 4 registrovaní křečci za celý rok.
 6. Seznámení se vznikem nového klubu chovatelů potkanů mimo ČSCH.
 7. Platné pověření z 11.12.2011 specializované ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců se sídle v Praze vedením Plemenných knih morčat, potkanů a křečků. ZO CHMH zajistí výplaty registrátorů a osob pověřených vedením plemenných knih. Z každého registrovaného zvířete odvede ÚOK CHMH částku 5,- Kč do konce kalendářního roku. Z každého vydaného šampionátu a certifikátu CHS odvede 10,- Kč na účet ÚOK do konce kalendářního roku. V případě vzniku nové specializované ZO potkanů a křečků bude i tato ZO mít na základě předchozí žádosti k ÚOK možnost se podílet na vedení plemenných knih pro potkany a křečky od následujícího kalendářního roku, ve kterém podala žádost.
 8. V současné době jsou aktivní 4 posuzovatelé potkanů - Ing. Eva Heinová, Miroslava Veselá, Petra Zatočilová, Ing. Hana Havránková
 9. Zápis z jednání sboru posuzovatelů a ÚOK v Nitře.
 10. Přípravu školení posuzovatelů morčat EE v Praze.
 11. Sdělení Jiřího Dobiášovského - přípravu smlouvy na uskladnění nových klecí pro morčata v Rychnově nad Kněžnou generálním sekretářem p. Martinem Kabátem.
 
Zápis ze schůze ÚOK CHMH 10. 11. 2012 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Pondělí, 26 Listopad 2012 23:45

Zápis ze schůze ÚOK CHMH

Datum konání: 10. 11. 2012

Místo konání: Nitra, SK

Přítomní čeleni ÚOK CHM: Kroftová Andrea, Tejml Petr, Švarcová Petra; Vítková Denisa

Zapsal: Tejml Petr

 1. Finanční odměna pro posuzovatele morčat za školení pro adepty na posuzovatele morčat činí 500Kč + náhrada cestovného dle směrnice ČSCH.
 2. Termíny školení pro adepty na rok 2013 budou stanoveny ÚOK na začátku roku 2013 dle plánu výstav.
 3. Byl stanoven termín pro závěrečné posuzovatelské zkoušky na posuzovatele morčat na sobotu 17. 8. 2013 při Speciální výstavě morčat v Praze.
 4. Bc. Anetě Raušové bude uznána přednáška „Základy genetiky“ na základě předložení indexu o absolvování na VŠ.
 5. Přijímací řízení pro adepty na posuzovatele morčat bude na jaře roku 2014.
 6. ÚOK byla seznámena s neúspěšným výsledkem posuzovatelské zkoušky Michala Sviatka. Adept může absolvovat další pokus zkoušky 17. 8. 2013.
 
Registrace potkaních vrhů PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Úterý, 21 Srpen 2012 16:20

Upozorňujeme chovatele, že v době odběru by se měl průkaz původu předávat s mláďaty a nikoliv zpětně. Z toho důvodu je nutné vyplněný rodokmen mláďat k registraci vrhu zaslat na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 1 měsíce od data narození. Např. u vrhu narozeného 15.8.2012 musí nejpozději dne 15.9.2012 být na výše uvedené e-mailové adrese přijatý soubor s vyplněným PP. Na pozdější zaslání rodokmenu nebude brán zřetel a vrhu nebude možné vystavit řádný průkaz původu. V nezbytných případech (např. pobyt v nemocnici či jiné vlastní vinou nezaviněné události bránící včasnému zaslání) je možné v termínu kontaktovat registrátorku vrhů Ing. Hana Havránkovou a domluvit se na pozdějším vydání PP. Průkaz původu ale není možné vyžadovat zpětně.

 
Zápis ze zasedání sekce morčat EE - 18.5.2012 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Úterý, 21 Srpen 2012 13:18

Altötting, Německo.

18. 5. 2012

Zapsal: Petr Tejml

 1. Prezidentka sekce Evelyne van Vliet (Anglie) přivítala přítomné delegáty: Helmut Sakac (Rakousko), Priska Küng (Švýcarsko), Christian Koch (Německo), Irina Belozertceva (Rusko), Kornélia Petrovičová (Slovensko), Lena Tysk (Švédsko), Petr Tejml (Česko). Zasedání se nezúčastnili zástupci z členských zemí: Portugalsko, Holandsko, Slovinsko, Belgie, Polsko a Francie. Španělsko bude vyloučeno za dvouleté neplacení příspěvků.
 2. Irina Belozertceva a Kornélia Petrovičová se krátce představily.
 3. Proběhlo schválení zápisu z loňského roku z Maďarska.
 4. Evelyne van Vliet seznámila přítomné s korespondencí z členských zemí, kterou obdržela. Pan Samuel Boucher kontaktoval Evelyne ohledně situace ve Francii, kde je více organizací. Původní členská organizace již neexistuje, z důvodu zaslání pozdní přihlášky se o vstupu bude jednat následující rok. Původní španělská organizace, která neplatí příspěvky, bude automaticky vyloučena. Oslovená nově vzniklá organizace nemá zatím o členství zájem. Ve Švýcarsku bylo členství přesunuto do jiné organizace, Priska Küng nadále zůstává delegátkou. Situace v Německu je stále nedořešena a kluby MFD a OMNC stále vyjednávají.
 5. Na webu EE je vyvěšen seznam aktivit posuzovatelů týkajících se EE školení a výstav. Každý delegát byl pověřen kontrolou svých posuzovatelů a zasláním aktuálního seznamu posuzovatelů pro tento rok.
 6. Evelyne informovala o průběhu generálního zasedání 4. 2. 2012 a 17. 5. 2012 a o plánu EV do budoucna: Lipsko (Německo) 2012, Metz (Francie) 2015, Herning (Dánsko) 2018, Lipsko (Německo) 2021 a Wels (Rakousko) v roce 2024.
 7. Zpráva ze standardové komise, která se konala 17. 5. 2012
  1. Přítomni: Evelyne van Vliet, Helmut Sakac, Christian Koch, Petr Tejml, Lena Tysk, (Priska Küng- zapisovala).
  2. Priska Küng- schválena jako zapisovatelka, bez možnosti hlasování a vstupu do diskuzí.
  3. Proběhlo schválení zápisu standardové komise z loňského roku v Maďarsku.
  4. Na žádost Evelyne van Vliet pro doplnění standartové komise z Holandska/ Belgie nikdo nereagoval.
  5. Christian Koch byl navržen na prezidenta standardové komise- schváleno 18. 5. 2012.
  6. Byla řešena otázka standardu. Ten bude dostupný na webových stránkách EE. Členské země mohou posílat fotografie plemen a barev morčat. Fotografie nebudou doplněny o jméno fotografa, ani CHS či jméno morčete. Autorská práva náleží EE. Doplněny budou i seznamy uznaných plemen a barev v jednotlivých členských zemí. Nově uznaná plemena a barvy se budou zasílat každoročně do prvního dubna na mailovou adresu Helmuta Sakace. Z došlé korespondence je nově uznáváno plemeno ridgeback a cuy v předběžném standardu a ch.teddy v plném standardu ve Švédsku.
  7. Do standardu bude přidán dodatek s předběžně uznanými plemeny. Seznam mají členské země odeslat každý rok na mailovou adresu Helmuta Sakace do prvního června.
  8. Bylo odsouhlaseno zveřejnění všech protokolů ze standartových komisí na webu EE.
  9. V Německu, Holandsku a Švédsku je uznána kresba magpie. Kresba je totožná s kresbou harlekýn a japonská a popsána a rozdělena pro nový dodatek standardu EE následovně:
   Japonská: černo- červená
   Harlekýn: černo- krémová, čokoládovo- krémová, černo- buff, čokoládovo- buff
   Magpie: černo- bílá, čokoládovo- bílá
   Popis kresby: Rovnoměrně rozložené ostře ohraničené barevné plochy, které se proti sobě střídají na pomyslné linii vedoucí od nosu k zádi a rozdělující zvíře na pravou a levou polovinu. Střídají se tři typy ploch, dvě základní barvy a třetí plocha je smíšená z obou základních barev (probrindlovaná). Barva očí, uší, chodidel a drápku je dle základní barvy.
   Lehké vady:
   - mírně odlišné rozložení barev a linie
   - mírně větší nebo menší barevné plochy
   - mírná příměs chloupků jiné barvy
   - mírně odlišná barva
   - mírně odlišná barva chodidel, drápků, očí a uší
   Hrubé vady:
   - výrazně odlišné rozložení barev a linie
   - výrazně velké nebo malé barevné plochy
   - výrazná příměs chloupků jiné barvy
   - výrazně odlišná barva
   - výrazně odlišná barva chodidel, drápků, očí a uší
   - méně než tři barevné plochy na každé straně morčete
   - méně než 20 % nejméně zastoupené barvy
  10. Proběhla rozsáhlá diskuze ohledně vykonání závěrečných zkoušek pro zkušené adepty na posuzovatele ze zemí, které nemají vlastní posuzovatele a nemají možnost školení v okolních zemí. Případ se týká Portugalska. Portugalská adeptka Rita Riberia vykoná praktickou zkoušku na EV v Lipsku 2012. V komisi budou minimálně 2 členové standartové komise EE a plánovaný počet morčat různých plemen na zkoušku je 60 ks.
  11. Na příští školením posuzovatelů je přidělen příspěvek 2 000 Euro, jako v letošním roce. Částka bude rozdělena dle počtu jednotlivých zúčastněných zemí. Letošních 200 Euro, které v Berlíně dostala každá členská země nenáleží posuzovatelům, ale musí být předány organizaci dané země.
 8. Zpráva ze školení posuzovatelů morčat v Berlíně 17.- 18. 3. 2012. Zúčastnilo se 30 posuzovatelů z 10 zemí.
 9. Školení v roce 2013 bude v Praze. Tématem budou plemena crested (lektorka Denisa Vítková- CZ) a satén (lektor Andreas Reinert- D).
 10. Volby v souladu s § 12.2 v sekci morčat
  1. Evelyne van Vliet- prezidentka sekce
  2. Helmut sakac- viceprezident
  3. Priska Küng- sekretářka
 11. Volby v souladu s § 12.6 ve standartové komisi morčat
  1. Christian Koch- prezident
  2. Petr Tejml- viceprezident
  3. Helmut Sakac- sekretář
  4. Další členové: Evelyne van Vliet, Lena Tysk
 12. Výstava v Lipsku- přihlášení zvířat proběhne přes kontaktní osoby ze země. Přihlášky zpracuje David Marschall (Anglie). Expozice morčat bude v pavilonu s králíky a budou zabezpečeny ty nejlepší podmínky. Morčata budou vystavena ve dvou věkových třídách, mladá 6 – 12 měsíců o minimální hmotnosti 800g a dospělá od 12 měsíců. Evelyne vyslovila přání s vystavením až 800 morčat.
 13. Předběžně se určil termín pro EV výstavu morčat- 2014- Německo a 2017- Rakousko.
 14. Proběhla krátká diskuze nad rozšířením plísňového onemocnění u morčat ve všech členských zemích.
 15. Otevřena byla i otázka rozdělení kategorií dlouhosrstých morčat na EV na stříhaná a s přirozenými konečky a u kadeřavých morčat na rozčesávání loken. Všechny formy úprav jsou přípustné a při přihlašování na EV je žádoucí do přihlášky dopsat poznámku o jakou úpravu u vystavovaného morčete půjde.
 16. Závěr a ukončení zasedání.
 
Pravidla chovu pro registrované chovatelské stanice potkanů PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Sobota, 30 Červen 2012 12:54

Cílem tohoto textu je poskytnout majitelům registrovaných chovatelských stanic závazná pravidla chovu potkanů, která by zajistila určitou úroveň chovu zvířat s ohledem na jejich životní pohodu a chovatelské cíle.

Celý článek...
 
Řád pro adepty na posuzovatele morčat PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Neděle, 18 Březen 2012 21:57

 

 1. řídí se stanovami ČSCH
 2. žadatel/ adept musí být členem ČSCH
 3. Žadatel musí chovat ušlechtilá morčata a mít organizovaný chov po dobu minimálně pěti let. Měl by být aktivní v dané problematice a jeho žádost musí být potvrzena a doporučena ZO ČSCH. V případě zahraničního žadatele není podmínkou pět let organizovaného chovu v ČSCH, ale jeho žádost musí být potvrzena a doporučena nejvyšším orgánem organizace zaměřené na sdružování chovatelů zvířat v zemi žadatele.
 4. Přijímací zkoušky vyhlašuje ÚOK CHMH dle potřeby (interval nemusí být pravidelný)
 5. Přijímací řízení je zpoplatněno a výši poplatku určuje ÚOK CHMH
 6. Přijímací řízení se skládá z teoretické a praktické zkoušky, kde uchazeč musí prokázat pokročilé znalosti v oblasti fyziologie morčat, chovu a welfare morčat, genetiky morčat, standardu morčat, stanov ČSCH.
 7. Adeptství na posuzovatele morčat trvá minimálně 2 až maximálně 5 let.
 8. Každý adept platí každoročně (do konce března) správní poplatek na školení. Jeho výši stanovuje ÚOK CHMH začátkem každého roku
 9. Po dobu školení plní adept předepsaná školení a požadavky, které jsou nutné pro posuzovatelskou zkouškou.
 10. termíny a témata školení určuje začátkem roku ÚOK CHMH
 11. termín závěrečné posuzovatelské zkoušky určuje začátkem roku ÚOK CHMH
 12. Závěrečná posuzovatelská zkouška se skládá z teoretické a praktické části.
Celý článek...
 
Zápis Sboru posuzovatelů morčat 1/2012 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Neděle, 18 Březen 2012 21:56

Datum a místo konání: 18.2. 2012, Praha ČSCH

Přítomni: Kroftová A. , Mydlářová P., Tejml P., Vítková D., Dýnková E.

Hosté: Dejmková L., Kletečková M.

Celý článek...
 
Doplňovací volby ÚOK PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Pondělí, 23 Leden 2012 23:36

Dle informace zveřejněné na www.rodent.cz dne 16.1.2012 proběhne na aktivu ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců doplňovací volba do ÚOK CHMH na místo uvolněné jedním ze členů, který na konci roku 2011 odstoupil.

V případě zájmu o kandidaturu stáhněte a vyplňte dotazník – kandidátku a nejpozději do 1.2.2012 odešlete na adresu uvedenou v dotazníku.

Dotazník je možné stahovat zde http://www.rodent.cz/ke-stazeni/13-kandidatka-uok

 
Aktiv ÚOK 18.2.2012 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Pondělí, 16 Leden 2012 19:48

ÚOK oznamuje, že 18.2.2012 od 11:00 se bude konat aktiv ÚOK, jedním z bodů jednání bude volba člena ÚOK na místo odstoupivší Ivety Kendíkové. Informace o podání přihlášek do voleb budou zveřejněny.

 
Standard plemen a barevných rázů morčat PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Úterý, 03 Leden 2012 22:41

Na základě jednání ÚOK Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců je zveřejněný v elektronické podobě Standard plemen a barevných rázů morčat.  Elektronická podoba tohoto dokumentu je určena výhradně pro osobní potřebu. Je zakázána distribuce na jiných webových stránkách nežli jsou stránky autora – www.rodent.cz. Umisťování odkazů je možné pouze na původní dokument. Další šíření v jakékoliv podobě není povoleno.

Stahovat je možné zde http://www.rodent.cz/ke-stazeni/12-standard-plemen-a-barevnych-razu-morcat-1-1

 
Zápis z jednání ÚOK 11.12.2011 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Neděle, 18 Prosinec 2011 22:05

Místo: Praha 8, Maškova 3, Sídlo ČSCH

Datum konání: 11.12.2011, 9:00

Přítomni za ÚOK a sbor posuzovatelů: Jiří Dobiášovský, Eva Dýnková, Andrea Kroftová, Petr Tejml, Denisa Vítková, Petra Švarcová

Přítomni za revizní komisi ÚOK: Ondřej Výšek

Přítomni za odborné oddělení ČSCH: Lucie Dejmková (nepřítomna)

Zapsal: Ondřej Výšek

Celý článek...
 
Úspěšné složení adeptské zkoušky na posuzovatele - morčata PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Neděle, 21 Srpen 2011 16:08

Datum: 2.4.2011 Místo konání: FOR PETS, Praha
Zkušební komise: A. Kroftová, D. Vítková, P. Tejml
Uchazečka Aneta Raušová, Česká republika úspěšně složila teoretickou a praktickou zkoušku pro uchazeče na adepta na posuzovatele morčat a dne 3. 4. 2011 byla přijata jako adeptka na posuzovatele morčat.

Zapsala: A. Kroftová Datum: 2.4.2011 Místo konání: Praha, Česká republika

 
Úspěšné složení posuzovatelské zkoušky - morčata PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Neděle, 21 Srpen 2011 16:08

Datum: 2.-3.4.2011 Místo konání: FOR PETS, Praha Zkušební komise:  A. Kroftová, D. Vítková, P. Tejml, Uchazeč Lenka Fuksová, Havlíčkův Brod, Česká republika úspěšně složila teoretickou a praktickou zkoušku pro uchazeče na  posuzovatele  morčat a dne 3.4. 2010 byla jmenována posuzovatelem morčat.

Zapsala: A. Kroftová Datum: 3.4.2011 Místo konání: Praha, Česká republika

 
Speciální školení pro adepty na posuzovatele morčat PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Pondělí, 25 Červenec 2011 12:16

Speciální školení pro adepty na posuzovatele morčat proběhne při Speciální výstavě morčat v Toulcově Dvoře v sobotu od 9,00. Témata budou upřesněna na místě dle potřeb adeptů.

 
Zápis ze zasedání sekce morčat EE 2011 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Pondělí, 25 Červenec 2011 12:13

Balatonalmadi, Maďarsko.

3. 6. 2011

Zapsal: Petr Tejml

Celý článek...
 
Ústřední odborná konference odbornosti 26.2.2011 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Sobota, 26 Únor 2011 12:45

Datum konání: 26.2.2011

Místo konání: Sekretariát ÚV ČSCH, Maškova 3, Praha 8

Zapsal: Ondřej Výšek

 1. Uvítání účastníků, p.Kabát, Generální sekretář z pověření
  1. Informace o hospodaření a plánech ČSCH, informace o spolupráci s fondy EU
  2. Informace o různých projektech – renovační a vzdělávací
  3. Do konce 03/11 možno předat návrhy na čerpání z fondu na vzdělávání, dopravu, propagaci, vzorníky.
  4. Zmíněna neúčast odbornosti potkanů, apel na spolupráci v centrálních orgánech.
 2. Představení nové tajemnice pro ÚOK CHMH, pí.Michalská
 3. Předání účetních podkladů, velké díky pí.Michelské!
 4. Informace o změnách standardu od 1.1.2011
  1. Drobné změny ve standardu A, pouze doplněny některé chyby
  2. Změna standardu C na základě podnětů od chovatelů. Posuzovací lístek nyní 10 položek: (1.Typ a stavba (10b); 2.Srst/kůže (10b); 3.Oči (10b); 4.Uši (10b); 5. Zuby (10b); 6.Tlapky (10b); 7. Drápky (10b); 8. Přítulnost (10b); 9. Kondice a Prezentace (10b); 10. Celkový dojem (10b)).
  3. Dodatek standardu C bude zdarma na webu (UOK), nový standard verze 1.1.2011 již k dispozici (80Kč).
 5. Přijímací řízení adeptu na posuzovatele
  1. Změna místa – ForPet
  2. Nyní není žádný přihlášený adept
 6. Informace ForPet 2011
  1. předpokládaná návštěvnost 40tis návštěvníků
  2. pořádá ZO CHMH
  3. sponzorují Asan, Darwin
  4. Náhrada za ProPet (zrušeno z ekonomických důvodů).
  5. Vystavovatelé obdrží vystavovatelské průkazy (neplatí pro doprovod).
  6. účastníci konference obdrželi čestné vstupenky na ForPet 2011
 7. Školení posuzovatelů
  1. Proběhne při Speciálních výstavách v Praze
  2. Předběžná účast z Ruska
 8. Ukončení adeptství z důvodů neplnění povinností adepta:
  1. Lenka Turnerová – překročení časového limitu pro splnění (5let)
  2. Radana Zachová – překročení časového limitu pro splnění (5let)
  3. Daniel Banasiak – neplnění členských povinností
  4. Monika Spychala – neplnění členských povinností
 9. Informace o stavu posuzovatelů a adeptů sekce myšek.
 10. Informace o plánovaných výstavách
 11. Informace o schvalování chovatelských stanic od roku 2010
  1. Situace naprosto vyhovující, pochvala pro M.Králíčkovou za práci
 12. Možnost účasti v listopadu na výstavě Chovatel (4 dny)
  1. Probírány možnosti účasti ukázkové expozice / posuzované expozice
  2. Probírány časové možnosti
  3. Zmíněny možnosti posouzení, neumístění výsledků v katalogu
  4. Přejímka morčat v pátek ráno.
  5. Pokud by zvířata měla být přítomna od středy ráno, bude těžké výstavu obsadit.
  6. Bude dále jednáno o možnostech spolupráce.
  7. Klecné pro sekci morčat 120Kč, bude projednána podpora ze strany ÚOK.
  8. Diskutována potřeba minimální teploty 17-21°C
  9. Výsledek jednání ČSCH a VLL podá M.Kabát
 13. Diskutována problematika vracení čistoty klecí, pokud jsou zapůjčeny jinou odborností
  1. Informováno o uskladnění klecí – namísto Kostomlat v Lysé nad Labem
 14. Informace o webech, které se týkají odbornosti
  1. Rodent.cz, plemenná kniha, registrace chs
  2. Centrální registr výstav pro EE
  3. Registrační systém pro výstavy drobných hlodavců
 15. Zpráva revizní komise ÚOK
  1. Revize pro rok 2010 bude provedena v Q2/11
  2. Revize pro rok 2009 nebylo možné provést z důvodů neposkytnutí podkladů pro revizi ze strany ČSCH.
 16. Diskutovaný návrh pro rozdělení odbornosti na UOK chovatelů morčat a UOK chovatelů jiných drobných hlodavců, především s ohledem na velikosti členských základen, rozdílnosti na požadavky na chov a způsob fungování.
  1. Nebude podpořeno rozdělení ÚOK
  2. Komise doporučila rozdělení specializované ZO na odbornosti morčat+myšek a vznik specializované ZO odbornost potkanů
 17. Diskutována problematika zániku ZO Ústeckého kraje, ZO Českomoravských chovatelů morčat
  1. Zpráva Jaroslavy Minaříkové o ukončení ZO a přestupu členů, zpráva o majetku a stavu účtů – další bude zasláno na sekretariát ČSCH, musí projít revizí revizní komise ÚOK.
  2. Vynucené zrušení ZO Brno, není komunikace s ÚOK, opětovně podán návrh na zrušení fungování ZO na ČSCH
 18. ÚOK schválila dokument – Doporučení pořadatelům výstav o zajištění veterinárních podmínek a hygienického zajištění výstav
  1. Doplnění a zpřesnění některý formulací, týkající se váhy morčat a možnosti přejímaní zvířat, právní dopady
  2. V plném znění vystaveno na rodent.cz
 19. Diskuze
  1. Distribuce letáků na speciální výstavu
  2. Pokud by zbyly prostředky od sponzorů, ČSCH doporučuje umístění reklamy do časopisu Chovatel.

Prezenční listina – ÚOK

Andrea Kroftová, Denisa Vítková, Jiří Dobiášovský, Petra Švarcová, Ondřej Výšek, Radka Machová

Delegáti aktivu odbornosti

OO Kladno Libor Kučera, Jaroslava Minaříková, Petra Švarcová, Zuzana Karasová, Lenka Vejlupková, Denisa Vítková, Jiří Dobiášovský, Andrea Kroftová

Prezenční listina – Hosté

Martin Kabát – ÚV ČSCH, Ivana Dobiášovská, Ivana Michelská

Omluveni

Petra Mydlářová, Petr Tejml, Eva Dýnková, Michaela Králíčková

Zápis schválen plným počtem kandidátů

 
Příjímací řízení na posuzovatele morčat PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Středa, 09 Únor 2011 21:49

V rámci výstavy v ForPets 2011 v Praze proběhne příjímací řízení na posuzovatele morčat. Více informací naleznete v dokumentu “Příjímací řízení pro adepty na posuzovatele morčat” a v “Přihláška na adepta posuzovatele morčat

 
Schůze sboru posuzovatelů a ÚOK CHMH 17.11.2010 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Pondělí, 03 Leden 2011 20:24

Zápis ze schůze sboru posuzovatelů a ÚOK CHMH

Přítomni: Dýnková Eva, Kroftová Andrea, Mydlářová Petra, Tejml Petr, Vítková Denisa.

Za ČSCH: Marušák Tomáš, Michalská Ivana

Datum a místo konání: 17.11.2010, budova ČSCH- Praha

Zapsal: Tejml Petr

 

Celý článek...
 
Zápis ze zasedání EE- sekce morčata, 14.5.2010 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Úterý, 06 Červenec 2010 22:15

 

Celý článek...
 
Úspěšné ukončení posuzovatelských zkoušek PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Sobota, 06 Březen 2010 00:00
Datum: 6.3.2010
Místo konání: Lublin, Polsko
Zkušební komise:  A. Kroftová, D. Vítková, E. Dýnková
Uchazeč Mateusz Kozuch,  Nysa, Polsko úspěšně složil teoretickou a praktickou zkoušku pro uchazeče na  posuzovatele  morčat a dne 6. 3. 2010 byl jmenován posuzovatelem morčat.
Zapsala: A. Kroftová

Datum: 6.3.2010 Místo konání: Lublin, Polsko

Zkušební komise:  A. Kroftová, D. Vítková, E. Dýnková

Uchazeč Mateusz Kozuch,  Nysa, Polsko úspěšně složil teoretickou a praktickou zkoušku pro uchazeče na  posuzovatele  morčat a dne 6. 3. 2010 byl jmenován posuzovatelem morčat.

Zapsala: A. Kroftová

 
Zápis z přijímacích zkoušek adeptů na posuzovatele morčat PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Pondělí, 22 Únor 2010 10:48

Datum: 20. 2. 2010

Místo konání: Rychnov nad Kněžnou

Přijímací komise: M. Králíčková, P. Mydlářová, P. Švarová, P. Tejml, D. Vítková

Z 8 uchazečů splnila písemnou teoretickou zkoušku jedna uchazečka, Anna Havlínová. Úspěšně prospěla i u praktické zkoušky a byla 20. 2. 2010 přijata za adepta na posuzovatele morčat.

Zapsal: P. Tejml

 
ÚOK CHMH vyhlašuje přijímání nových adeptů na posuzovatele PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Neděle, 10 Leden 2010 00:00

ÚOKCHM VYHLAŠUJE PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ADEPTŮ PRO ODBORNOSTI – morčata

ÚOKCHMH oznamuje konání příjímacího pohovoru k adepství pro všechny odbornosti drobných hlodavců (morčata, potkani, myšky). Pohovor se bude konat v sobotu 20.2.2010 v Domě chovatelů, ulice - Trčkova 437, v Rychnově nad Kněžnou. Obsahem přijímacího pohovoru je zjištění úrovně základních znalostí o chovu a standardech příslušných druhů zvířat v dané odbornosti a zásad Stanov ČSCH.

Přihlásit se může jakýkoli člen ČSCH, po dosažení věku 16 let, který má řádně zaplacené členské příspěvky ve své ZO ČSCH a aktivně se účastní na činnosti ČSCH. Další podmínkou je aktivní provozování chovu zvířat v té odbornosti, pro který se chce stát adeptem a to minimálně po dobu 5 let (výjimkou jsou adepti na posuzovatele myšek, kde tato podmínka nemusí být spojena vzhledem k malému počtu posuzovatelů dané odbornosti).

Přihlášky zasílejte:

Andrea Kroftová, Bellušova 1843/2, 155 00 Praha 5 nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Uzávěrka přihlášek je 14.2.2009, po tomto datu již není možné se příjímacího řízení zúčastnit.

S sebou: členský průkaz, kde budete mít vylepeno minimálně 5 členských známek a psací potřeby.

Přihláška pro adepty (1001 - Příhláška na adepta posuzovatele 27.00 Kb)

Na stránkách ČSCH – www.cschdz.cz je uveden Řád posuzovatelů, který v části IV.  je věnován adeptům na posuzovatele

Hodina praktické zkoušky bude upřesněna.

 
Zápis z jednání ÚOK 29.11.2009 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Čtvrtek, 31 Prosinec 2009 22:48

místo:         PRAHA 8, MAŠKOVA 3, ČSCH

Datum:       29. 11. 2009

přítomní ZA ÚOK a sbor posuzovatelů:        Jiří Dobiášovský, Eva Dýnková, Andrea Kroftová, Petra Mydlářová, Petr Tejml, Denisa Vítková, Petra Švarcová

přítomní ZA REVIZNÍ KOMISI ÚOK:          Michaela Králíčková, Radka Machová, Ondřej Výšek

přítomní ZA odborné odd.čsch:       Tomáš Marušák

zapsala:     Petra Mydlářová

 

Celý článek...
 
Zápis ze schůze ÚOK 26.9.2009 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Pondělí, 02 Listopad 2009 00:00

Datum konání: 26. 9. 2009

Místo konání: Rychnov nad Kněžnou

Přítomní čeleni ÚOK CHM: Dobiášovský Jiří, Ing; Kroftová Andrea, Mgr; Tejml Petr, Ing; Švarcová Petra; Vítková Denisa, MVDr.

Za revizní komisi: Výšek Ondřej

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení

 

Celý článek...
 
Evropská výstava v Nitře 20.- 22. 11. 2009 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Pondělí, 21 Září 2009 21:59

Podmínky a více info na : http://www.entente-ee.com/englisch/Shows.html

Přihláška ke stažení na: http://www.entente-ee.com/englisch/sparten/Pr%E4sidium/Europaschau%20Nitra%202009/Meldebogen%20Cavia%20E.pdf

V angličtině vyplněné a podepsané přihlášky zašlete oskenované na   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 28.9.2009

Informace k platbám budou upřesněny (pravděpodobně půjde o platbu v EUR na ČSCH, kde bude následně centrálně zaslána).

 
Zápis z jednání ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Pondělí, 21 Září 2009 21:54

místo: PRAHA 10, Toulcův dvůr

Datum: 14. 8. 2009

přítomní: Jiří Dobiášovský, Andrea Kroftová, Petra Mydlářová, Petr Tejml, Denisa Vítková, Petra Švarcová

zapsala: Petra Mydlářová

 

Celý článek...
 
Protokol ze zasedání sekce morčat EE, 22. 5. 2009 Ovifat- Belgie PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Úterý, 07 Červenec 2009 21:01

1. Zahájení

Evelyne van Vliet zahájila zasedání v  8.20 a všechny srdečně přivítala, zvláště nové delegáty Aldonu Czerniakowskou a Daniela Perez-Guerru.

Celý článek...
 
Ustanovení ZO chovatelů morčat Ústeckého kraje PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Úterý, 07 Duben 2009 14:58

Vážené chovatelky, chovatelé,

na 1.výstavě morčat v Žatci se bude konat ustavující schůze nové specializované Základní organizace chovatelů morčat Ústeckého kraje. Tato organizace má za cíl rozšířit chovatelskou základnu v Ústeckém kraji, případně v přilehlých okresech, přiblížit chovatelství i členům v okrajových částech republiky a využít možnosti dotací EU pro příhraniční oblasti. Pokud budete mít zájem o členství v této Základní organizaci, můžete se zúčastnit ustavující schůze v Žatci, ul.Volyňských Čechů 2444 dne 23.5.2009 v odpoledních hodinách. Jestliže máte jakékoliv další dotazy, ráda Vám je zodpovím na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na tel. 731 181 883 .

S pozdravem Jarka Minaříková
CHS Dvůr Obora

 
Zápis z posuzovatelské a adeptské zkoušky konané 21. a 22.2.2009 v Rychnově nad Kněžnou PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ondřej Výšek   
Pondělí, 02 Březen 2009 00:00

ÚOKCHMH vyhlásila na  21.2. a 22.2.2009 možnost složení adeptské zkoušky pro zájemce z řad chovatelů a členů ČSCH. Přihlásilo se 5 zájemců z řad chovatelů morčat (Ivana Dobiášovská, Kateřina Flídrová, Miroslava Hochová, Max Nováček a Petra Rusnoková) a 4 zájemci z řad chovatelů myšek (Lucie Bělinová, Zuzana Karasová, Miroslava Veselá a Pavla Zemanová).  Testy se skládaly z teoretické a praktické části.

Novou adeptkou na posuzovatelku morčat se stala Ivana Dobiášovská a novými adeptkami na posuzovatelky myšek poté Zuzana Karasová a Miroslava Veselá.

Po oba dny probíhala také zkouška na nového pouzovatele morčat, Obě části, písemnou i praktickou, Eva Dýnková zvládla úspěšně a od 22.2.2009 se stává novou posuzovatelkou morčat.

 
Vítejte na stránkách ÚOK - rodent.cz PDF Tisk Email
Čtvrtek, 30 Říjen 2008 18:59

30.10.2008 Stránky jsou v přípravné fázi, již brzy Vám přinesou nové informace.