Zápis z jednaní ÚOK 31. května 2024

Info-2024

 

Jednání svolala: A. Kroftová

Jednání řídila: A. Kroftová

Datum konání: 31. 05. 2024 od 15:00

Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. M. Čacká, Bc. Kateřina Anna Medová, Petra Koťátková

Omluveni: Ing. J. Dobiášovský,

Přítomen za Sbor posuzovatelů morčat: Ing. Petr Tejml - předseda

Program:

  1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
  2. Kontrola plnění dřívějších úkolů
  3. Vyhlášení zkoušek pro adepty na posuzovatele morčat a zkoušky na posuzovatele morčat
  4. Aktualizace pravidel chovu hlodavců
  5. Diskuze
  6. Usnesení
  7. Závěr

Ad 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

Zapisovatel: Andrea Kroftová

Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL

Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz.

Schváleno

Ad 2) Kontrola plnění dřívějších úkolů - příprava celostátní konference

Splněno

Ad 3) Vyhlášení zkoušek pro adepty na posuzovatele morčat a zkoušky na posuzovatele morčat

Ad 4) Aktualizace pravidel chovu hlodavců

Schváleny předložené texty, budou zveřejněny na rodent.cz.

Ad 5) Diskuze

Ad 8) Usnesení

ÚOK CHHL pověřila:

Předsedu Sboru posuzovatelů morčat Petra Tejmla sestavením zkušební komise pro zkoušky na adepty na posuzovatele morčat a zkoušky na posuzovatele morčat.

ÚOK CHHL schválila:

Termín zkoušek pro adepty na posuzovatelem morčat a posuzovatele morčat je stanoven na 9. 8. 2024 v 8:00 - zahájení písemným testem, pro úspěšné praktická zkouška od 11:00 v Praze, v Toulcově dvoře při 23. Speciální výstavě morčat.

Termín pro odeslání přihlášek je stanoven na 31. 7. 2024, poplatek za zkoušku 500,- Kč.

Přihlášky budou odesílány na uok@rodent.cz a chovatelka@chseleonora.cz

Složení zkušební komise pro zkoušky na adepty na posuzovatele a zkoušky na posuzovatele morčat ve složení: Eliška Poláčková - předsedkyně, Eva Bednárová, Jiří Kytner, Eva Levá, Anna Prikrtová. Za ÚOK CHHL: Jiří Dobiášovský

2024 Přihláška adept . - 2024 Adepti literatura .- 2024 Přihláška k posuzovatelské zkoušce .-

Ad 9) Závěr

Schůze ukončena 31. 5. 2024 v 15:45