Info-2017

Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 12.8.2017 Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová Datum konání: 12.8.2017, Toulcův dvůr Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, D. Vítková, M. Čacká, J. Dobiášovský, P. Tejml Ad 1) Zahájení, schválení programu Jednání bylo zahájeno v 9:00. Schválen doplněný program (5/0/0) Zahájení, schválení programu Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu Kontrola usnesení z minulého jednání Závěrečné zkoušky pro posuzovatele morčat a potkanů v roce 2017 Rozpočet 2017 – čerpání, návrh na… Pokračovat ve čtení...

Od 15.8.2017 zasílejte žádosti o šampionáty na adresu: Jiří Kytner, Rašova 841/16, Praha 4 - Háje 149 00 V případě zasílání žádosti elektronickou cestou využijte emailovou adresu: jirka@klubmorcat.cz Pro rychlejší vyřízení žádosti je lepe využít elektronickou cestu (pokud žádost o šampionát obsahuje čekatelskou kartičku, je vždy třeba zaslat poštou originál). Číslo účtu pro zasílání plateb i částka za šampionát zůstávají nadále stejné. Podrobnou metodiku a formulář "Žádost o vystavení šampionátu" naleznete na adrese: příloha č.2a - Metodika k… Pokračovat ve čtení...

Přítomni: Evelyne van Vliet (GB), Lena Tysk (S), Markus Durrer (CH), Christina Vildershøj (DK), Christian Plaickner (A), Andrea Kroftová (CZ), Eva Bednárová (SK) 1. Zahájení: Evelyne přivítala všechny přítomné (přítomní jsou zástupci 7 členských zemí) a v úvodu mimo jiné uvedla, že chce do programu přidat bod - diskusi o plemeni skinny. Tento bod přidán jako č.11. 2. Kontrola přítomnosti: Sandra VandenBussche (B) a Melanie Polinelli (CH) se omluvily. Markus Durrer (CH) zastupuje Melanii a Andrea Kroftová (CZ) zastupuje Petra Tejmla, který měl… Pokračovat ve čtení...

Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 25.3.2017 Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová Datum konání: 25.3.2017 10:00, Dům chovatelů, Rychnov nad Kněžnou Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, D. Vítková, M. Čacká, J. Dobiášovský Přítomni Sbor posuzovatelů potkanů: Markéta Čacká, Helena Hanusová Lužná a Barbora Veselá Omluveni: P. Tejml Program: Jmenování zkušební komise pro přijímací zkoušky pro adepty na posuzovatele potkanů. ÚOK CHMH jmenovala zkušební komisi pro přijímací zkoušky adeptů na posuzovatele potkanů na návrh… Pokračovat ve čtení...

Zápis z jednání ústřední konference delegátů sekce chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců 21.ledna 2017 Místo konání: Velká zasedací místnost sekretariátu ÚVV ČSCH, Maškova 3, Praha 8 od 12 hodin Přítomni: dle přiložené prezenční listiny. Delegáti schválili program konference : Zahájení, schválení programu. Volba pracovních komisí – mandátové a návrhové. Kontrola usnesení z minulé konference. Zpráva o činnosti ÚOK CHMH. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů. Zpráva revizní komise odbornosti. Informace stálého delegáta ČSCH v… Pokračovat ve čtení...

Informace pro zájemce o adeptství a posuzovatelství potkanů Adeptem na posuzovatele potkanů se může stát každý, kdo splní tyto podmínky: řádný člen ČSCH minimálně 5 let aktivní účast na výstavách s vlastními odchovy schopnost bezproblémově manipulovat s potkany (samci i samicemi) pro podání žádosti je nutný minimální dosažený věk 16 let řádné vyplnění přihlášky adepta a uhrazení přihlašovacího poplatku (500 Kč) Adepti jsou přijímáni po úspěšném složení přijímacího testu, který bývá písemný. Adeptství trvá minimálně 3 roky a adept musí… Pokračovat ve čtení...

Přijímací řízení na adepty na posuzovatele potkanů  v roce 2017 **Termín a místo konání: 25. 3. 2017 Rychnov nad Kněžnou (při výstavě potkanů a morčat) Uzávěrka přihlášek: 11. 3. 2017 Zájemce o adeptství musí splňovat tyto podmínky: • řádný člen ČSCH minimálně 5 let • aktivní účast na výstavách s vlastními odchovy • schopnost bezproblémově manipulovat s potkany (samci i samicemi) • včasné podání přihlášky adepta a uhrazení přihlašovacího poplatku • pro podání žádosti je nutný minimální dosažený věk 16 let • Adepti jsou přijímáni po úspěšném složení… Pokračovat ve čtení...

Školení adeptů na posuzovatele morčat - komplet termíny pro 1. pololetí 2017: sobota 25. 3. 2017 13:00 – 15:30 Rychnov nad Kněžnou - Kroftová Andrea (Vítková Denisa) – hladké, anglický a americký crested, vše i v saténu sobota 24. 6. 2017 13:00 – 15:30 Lučenec - Kroftová Andrea – hladké, anglický a americký crested, vše i v saténu (doplněno na žádost adeptů ze Slovenska – není propláceno cestovné, nenavyšuje náklady ÚOK) FORPETS 2017: pátek 7. 4. 2017 14:00 – 17:00 Praha PVA Letňany Fuksová Lenka - obecná genetika a genetika morčat sobota 8. 4.… Pokračovat ve čtení...

Ústřední konference chovatelské sekce. Pozvánka na ústřední konferenci chovatelské sekce delegátů odbornosti chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců (jeden delegát na každých započatých 30 členů v organizaci), která se koná v sobotu dne 21.ledna 2017 ve velké zasedací místnosti Sekretariátu ÚV ČSCH, Maškova 3, Praha 8-Kobylisy. Začátek jednání je v 12:00 hodin. (Prezence je od 10:45 – 10:55.00 hod.) Program: Zahájení, schválení programu. Volba pracovních komisí – mandátové a návrhové. Kontrola usnesení z minulé konference. Zpráva o… Pokračovat ve čtení...