Info-2018

Veřejná část zápisu ze schůze ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců dne 11. 8. 2018 Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová Datum konání: 11.8.2018, Praha Hostivař – Toulcův dvůr v 16:00 Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, J. Dobiášovský, P. Tejml Omluven: M. Čacká, P. Koťátková Hosté: A. Raušová, A. Prikrtová, L. Fuksová, D. Vítková, E. Bednárová, E. Levá, Program: 1) Zahájení, schválení programu 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 3) Kárné opatření za neplnění povinností posuzovatelky morčat 4) Usnesení Ad 1) Zahájení, schválení… Pokračovat ve čtení...

Zápis z mimořádné schůze KK ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců dne 12.8.2018 Jednání svolala a jednání předsedala: B. Belešová Datum konání: 12.8.2018, Praha Hostivař – Toulcův dvůr v 17:00 Přítomni KK ÚOK CHMH: B. Belešová, L. Kovářová Omluven: R. Machová Program: 1) Zahájení, schválení programu 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 3) Přehodnocení usnesení kárného opatření za neplnění povinností posuzovatelky morčat 4) Usnesení Ad1) Zahájení, schválení programu Schválen navržený program (2/0/0) Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele… Pokračovat ve čtení...

Zápis z posuzovatelské zkoušky adeptů na posuzovatele morčat Datum konání: 11. 8. 2018, Praha Hostivař – Toulcův dvůr, 9:00 Komise: E. Bednárová, L. Fuksová, A. Kroftová, E. Levá, A. Prikrtová, P. Tejml, D. Vítková, za ÚOK CHMH J. Dobiášovský, Adepti: dle přihlášek ke zkoušce Od 9:00 proběhla teoretická písemná zkouška, kterou úspěšně absolvovali všichni přítomní adepti. Od 11:00 se konala praktická část zkoušky, kterou úspěšně absolvovali Eliška Poláčková a Jiří Kytner, kteří byli navrženi ÚOK CHMH na jmenování posuzovateli. Neúspěšní adepti mají… Pokračovat ve čtení...

Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců konané dne 20. 5. 2018 Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová Datum a místo konání: 20. 5. 2018 12:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy Přítomni ÚOK CHMH: Andrea Kroftová, Petr Tejml, Markéta Čacká, Jiří Dobiášovský Přítomni KK ÚOK CHMH: Radka Machová Delegáti Specializovaných organizací ČSCH: Miroslava Ondříčková, Pavla Bednářová, Věra Rožníčková Delegáti okresních organizací ČSCH: J. Dobiášovský Tajemník ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných… Pokračovat ve čtení...

Zápis z jednání nové ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 20. 5. 2018 Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová Datum a místo konání: 20. 5. 2018, 14:00 Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, M. Čacká, J. Dobiášovský, P. Tejml, P. Koťátková Lenka Poláková Kadeřábková – tajemnice ÚOK CHMH Program: Zahájení, schválení programu Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu Rozdělení funkcí v rámci ÚOK Přijímací zkoušky pro adepty na posuzovatele morčat, závěrečné zkoušky pro posuzovatele… Pokračovat ve čtení...

Zápis z jednání KK ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 20. 5. 2018 Jednání svolala a jednání předsedala: B. Belešová Datum a adresa konání: 20. 5. 2018, 14:00 Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy Přítomni ÚOK CHMH: B. Belešová, L. Kovářová Host: R. Machová Lenka Poláková Kadeřábková - tajemnice ÚOK CHMH Program: Zahájení, schválení programu Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu Rozdělení funkcí v rámci KK ÚOK Usnesení Závěr Ad 1) Zahájení, schválení programu Schválení programu (2/0/0). Ad 2) Volba zapisovatele… Pokračovat ve čtení...

Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 20. 5. 2018 Datum a místo konání: 20. 5. 2018, 10:00 Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, M. Čacká, J. Dobiášovský, P. Tejml Přítomni za KK ÚOK: Radka Machová Lenka Poláková Kadeřábková - tajemnice ÚOK CHMH Program: Zahájení, schválení programu 2.Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu Reakce na zprávu kontrolní komise ÚOK CHMH Usnesení Závěr. Ad 1) Zahájení, schválení programu Schválení programu (4/0/0) Ad 2) Volba zapisovatele… Pokračovat ve čtení...

Zápis ze zasedání sekce morčat- Kolding (Dánsko) 11.5.2018 Evelyne van Vliet, prezidentka sekce, přivítala přítomné delegáty z Belgie, ČR, Dánska, Holandska, Švédska a Švýcarska. Jednání se navíc zúčastnila jako host dánská chovatelka, která bude zajišťovat expozici morčat na EV v Dánsku. Po odstoupení z funkcí rakouského delegáta a člena standardové komise není jeho místo zatím obsazeno, situace v rakouské organizaci není příznivá, hlavně z důvodu povinného značení morčat ušními známkami, které chovatelé odmítají. Německo taktéž nejeví známky aktivní… Pokračovat ve čtení...

Přihlášky na evropskou výstavu posílejte prosím přes Petra Tejmla. Podrobnosti o výstavě najdete na http://europaschau2018.eu/english/ Pokračovat ve čtení...

Přijímací řízení pro adepty na posuzovatele morčat 2018 Termín, místo konání: 11. 8. 2018, 19. speciální výstava morčat – Praha Program: 9,00- teoretická písemná zkouška a pro úspěšné následně praktická část zkoušky Požadované znalosti: základy genetiky, biologické základy chovu morčat, veterinární prevence, znalost českého standardu morčat aktuální verze, registrační řád pro morčata Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2018 Přijímací řízení je v souladu s posuzovatelským řádem ČSCH Zájemce o adeptství musí splnit podmínky: nejméně 5 let členem ČSCH odeslání… Pokračovat ve čtení...

Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 24.3.2018 Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová Datum konání: 24.3.2018, Rychnov nad Kněžnou, Penzion U Zvonu - salonek Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, D. Vítková, M. Čacká, J. Dobiášovský, Omluven: P. Tejml, Tereza Čulíková (tajemnice ÚOK CHMH) Program: Zahájení, schválení programu Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu Kontrola usnesení z minulé konference Konference odbornosti 20. 5. 2018 Jmenování zkušební komise přijímací zkoušku pro adepty na posuzovatele morčat a… Pokračovat ve čtení...