Zápis ze zasedání EE sekce morčat- Trogir (Chorvatsko)

Info-2019

 

31. 5. 2019 Trogir


Lena Tysk, viceprezidentka sekce, přivítala přítomné delegáty z Belgie, ČR, Holandska, Německa, Slovenska, Švýcarska a Rakouska. Několik týdnů před zasedáním oslovila všechny členské státy, omluvilo se Dánsko, Polsko a Rusko, zbylé země nereagovaly. Eva Bednárová a Peter Supuka budou kontaktovat Slovinsko a Petr Tejml Itálii pro obnovení kontaktů.

K 1. 1. 2019 odstoupila ze své pozice Evelyne van Vlietová, od té doby nekomunikuje. V červnu bude posuzovat na výstavě ve Švýcarsku, kde by měla předat dokumenty a nášivky pro posuzovatele. Celá sekce vyjádřila dík její dlouholeté práci a navrhla zakoupení drobného daru z peněž rozpočtu. Na její pozici navrhl holandský klub Jana Shopa.

Přítomní akceptovali zápis z minulého roku a byli Lenou informováni o prostředcích, které bude mít sekce každý rok k dispozici, jedná se o 500 EUR, prostředky budou rozděleny takto: 75 EUR na dar Evelyne van Vlietové a 425 EUR na speciální EV morčat v listopadu 2019 v ČR.

Petr Tejml informoval o jednání standardové komise: Plemeno skinny je vyňato ze standardu a přesunuto do přílohy. Členské země pak mohou používat standard s přílohou i bez ní, dle vlastního uvážení a podmínek v zemi. Skinny morčata se nesmějí vystavovat na velkých EV, ale mohou na speciálních evropských výstavách morčat. V příloze bude i informace o chovu skinny morčat.

Petr Tejml poděkoval Evě Bednárové za velmi úspěšné uspořádání školení pro evropské posuzovatele morčat v Nitře, kterého se zúčastnilo 38 posuzovatelů. Následující se bude konat v březnu 2020 ve Varšavě a téhož roku i speciální evropská výstava morčat, také v Polsku. V roce 2021 se zhostí školení Rakousko a 2022 Belgie. Pokud se bude chtít školení účastnit posuzovatel z nečlenské země, bude se rozhodovat individuálně.

V příštím roce bude rozšířena standardová komise o nového člena- německého posuzovatele Patricka Schmitze.

Proběhla úprava standardu: u US. Teddy, rexe a CH Teddy jsou aktualizovány body: 4- struktura a směr, 5- délka srsti, 6- hustota. U CH-Teddy bude tolerována skrytá korunka jako lehká vada a otevřená viditelná korunka jako vylučující vada.

Název kresby dapple zůstává a povolena bude pouze v čokoládové barvě.

U dlouhosrstých morčat budou doplněny fotky ve dvou varietách, stříhaná a nestříhaná srst.
Do standardu bude přidána barva coffee.

Přiznání titulu EE posuzovatel se udělí po absolvování tří školení a jednom posuzování na EV (nezávisle, zda se jedná o EV, nebo speciální EV morčat). Posuzovatelé, kteří se nezúčastní školení 5 let, budou přesunuti do databáze- neaktivní.

Petr Tejml byl i pro další období zvolen prezidentem standardové komise, funkci tajemníka bude vykonávat Sandra Vandenbussche. Sekci morčat povede Jan Schop, Melanie Polinelli zůstává tajemnicí a Lena Tysk viceprezidentkou.

Organizace a realizace Evropské výstavy v Herningu nebyla dobrá. Kvůli rezignaci z organizace dánského klubu nebyl nikdo, kdo by výstavu zaštítil. Sekce doporučuje, aby klub země byl zodpovědný za organizaci. Nutná je také komunikace se sekcí morčat a musí být dodržen seznam vybraných posuzovatelů zvolených sekcí. Když národní klub odstoupí, bude organizace znovu projednána na svolané mimořádné schůzi.

Na speciální EV v Lysé nad Labem jsou navrženi tito posuzovatelé v tomto pořadí:

  1. Andrea Kroftová
  2. Bertus Van Dyjk
  3. Eva Bednárová
  4. Petra Tomašková
  5. Sandra Vandenbussche
  6. Andreas Reinert

Kontaktní osobou pro obsah na stránkách EE sekce morčat a FB komunikaci byl zvolen Jan Shop.

Sekce doporučuje, aby standardová komise sepsala postup pro provádění základní hygieny při posuzování morčat.

Zapsal: Petr Tejml