Zápis z jednaní ÚOK 11. října 2022

Info-2022

 

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 11.10.2022

Jednání svolala: A. Kroftová, jednání řídil: J. Dobiášovský, Datum konání: 11. 10. 2022

Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, Ing. M. Čacká, Pavel Žák, Petra Koťátková, Ing. P. Tejml

Program:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
 2. Řád pro uznání nového plemene, nebo barvy morčat – návrh sboru posuzovatelů morčat - projednat a schválit od 01.01.2023
 3. Sbory posuzovatelů – kontrola údajů na rodentu.cz a doplnění adeptů - předat definitivní tabulku
 4. Přehled činnosti jednotlivých posuzovatelů za rok 2022 dle směrnice
 5. Zkoušky uchazečů
 6. Schválení pravidel chovu pro krysy obrovské
 7. Proplacení odměny školitelům adeptů na výstavách výstavě morčat v Lysé nad Labem (Exotika 26.-30.10.2022 a Chovatel 2022, 18-19.11.2022)
 8. Diskuze
 9. Usnesení
 10. Závěr

Ad 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

Zapisovatel: A. Kroftová

Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL

Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz.

Schváleno

Ad 2) Řád pro uznání nového plemene, nebo barvy morčat odkaz

Schváleno

Ad 3) Sbory posuzovatelů – kontrola údajů na rodentu.cz

Tabulka s údaji je předána od Andrey - někteří nedodali podklady Vítková, Fuksová - ponechány původní údaje. Ostatní údaje aktualizovány k 1.10.2022. P. Tejml prověří.

Splněno.

Ad 4) Přehled činnosti jednotlivých posuzovatelů za rok 2022 dle Řádu pro posuzovatele.

V Části II. Řízení činnosti posuzovatelů se v bodě 5 uvádí: "ÚOK se pravidelně zabývá činností posuzovatelů a Sboru posuzovatelů a tuto činnost hodnotí".

Formulář pro posuzovatele morčat https://forms.gle/HcDcsn4YS9KVULLh7

Formulář pro posuzovatele potkanů https://forms.gle/FVVDfmMj5x7Afm5J8

Ad 5) Zkoušky u potkanů - adeptské a posuzovatelské

Místo - VLL Lysá nad Labem

datum 19. 11. 2022 10:00

Navrhovaná zkušební komise: Předseda: Ing. Markéta Čacká , členky Ing. Michaela Švrčková, Mgr. Bc. Andrea Kroftová

potkan_2022_adept_informace, potkan_2022_adept_pozvanka, potkan_2022_adept_prihlaska,

potkan_2022_posuzovatel_pozvanka, potkan_2022_posuzovatel_prihlaska,

Ad 6) Pravidla chovu krysy obrovské Navržený dokument byl projednán.Odkaz

Schváleno

Ad 7) Proplacení odměny školitelům adeptů na výstavách v Lysé nad Labem (Exotika 26.-30.10.2022 a Chovatel 2022, 18-19.11.2022)

Schváleno

Ad 8) Diskuze Další schůze ÚOK CHHL proběhne 18.11.2022 asi od 8:30 – bude upřesněno, pokud se nevyskytnou dřívější úkoly.

Ad 9) Usnesení

ÚOK CHHL ukládá:

 • Předsedům SO založit datovou schránky pro SO nejpozději k 01.01.2023, viz informace zaslaná předsedům 3.10.2022. Identifikátor datové schránky (IDDS) předat na ÚOK CHHL do 31.12.2022
 • Předsedům sborů posuzovatelů předat souhrn z formulářů "Roční výkaz posuzovatele” na e-mail uok@rodent.cz nejpozději do konce roku 2022

ÚOK CHHL pověřuje :

 • Andreu Kroftovou zajištěním proplacení odměn školitelům po výstavách v Lysé nad Labem (Exotika 26.-30.10.2022 a Chovatel 2022, 18-19.11.2022) z rozpočtu ÚOK CHHL

ÚOK CHHL schvaluje :

Ad 10) Závěr Schůze ukončena 11. 10. 2022 v 20:46.