Zápis z jednaní ÚOK 12. srpna 2022

Info-2022

 

Mimořádné jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 12.8.2022 Jednání svolala: A. Kroftová Jednání řídil: J. Dobiášovský Datum konání: 12. 08. 2022 7:30 Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, Ing. Markéta Čacká. Omluveni: Pavel Žák, Petra Koťátková Program:

  1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
  2. Doplnění zkušební komise pro adeptské zkoušky o posuzovatelky Fuksovou Lenku a Poláčkovou Elišku.
  3. Zkoušky na adepty na posuzovatele morčat:
  4. Informace o výsledcích zkoušky na adepty na posuzovatele morčat. 5.Usnesení Závěr

Ad 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Zapisovatel: A. Kroftová Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz. Schváleno

Ad 2) Doplnění zkušební komise Po ukončení písemné části zkoušky byli předsedkyní zkušební komise prostřednictvím mailu kontaktováni aktivní posuzovatelé morčat. Adeptské zkoušky se jako zkoušející zúčastní Lenka Fuksová a Eliška Poláčková. Schváleno.

Ad 3) Zkoušky na adepty na posuzovatele morčat Schůze přerušena v 7:40 hod. do 10:45

Ad 4) Informace o výsledcích zkoušky pro adepty na posuzovatele morčat. ÚOK vzala na vědomí zprávu zkušební komise. Zkušební komise se jednomyslně shodla na tom, že přijímací zkoušky pro adepty na posuzovatele morčat úspěšně složili David Kreuz, Zuzana Halamová a Kateřina Anna Medová.

Ad 5) Usnesení: Schváleno - rozšíření zkušební komise pro praktickou zkoušku pro adepty na posuzovatele morčat Vzato na vědomí - výsledky zkoušky pro adepty na posuzovatele morčat

Ad 6) Závěr Schůze ukončena 12. 08. 2022 v 11:00