Zápis z jednaní ÚOK březen 2022

Info-2022

 

Pracovní jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 19.03.2022 Jednání svolala: A. Kroftová Jednání řídil: J. Dobiášovský

Datum konání: 19.03.2022 - Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. Markéta Čacká

Omluven: Pavel Žák

Program:

 1. Zahájení, schválení programu.
 2. Úkoly z ústřední konference chovatelské sekce
 3. Korespondence
 4. Žádost o uznávací řízení barev morčata
 5. Diskuse
 6. Závěr

Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Zapisovatel: J. Dobiášovský Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz

Schváleno

Ad2) Úkoly z Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců z 11. 2. 2022

Příprava otázek na adeptské zkoušky na posuzovatele morčat:

Úkol všichni ÚOK CHHL a KK ÚOK CHHL+ sbor posuzovatelů morčat - každý připraví 5 - 10 otázek + odpovědí do testu. Ke každé otázce 3 odpovědi z čehož pouze jedna je správná a přesné znění lze dohledat v konkrétní doporučené literatuře či na webu ČSCH + rodent.cz (ke každé otázce musí být uveden konkrétní zdroj)

Termín: odeslat do 31.5.2022 na e-mail ÚOK CHHL – zodpovídá Petr Tejml za Sbor posuzovatelů morčat

Ad3) Korespondence

 • CHS Mikšánková - odepsáno

 • Odměna Poláčková - postup máme v zápise z 10.11.1012 - vyřízeno

 • Změna řádu Halamová standard "B" - předáno sboru posuzovatelů k úpravě/opravě textu - Petr projedná s posuzovateli M a dodá upravený text

 • Vacek popis Minipli - předáno sboru posuzovatelů k úpravě/opravě textu - Petr projedná s posuzovateli M a dodá případný upravený text

 • Školení adeptů na posuzovatele morčat

 • Schválené termíny školení na rok 2022

  1. genetika 5.3. 2022, ČSCH, PRAHA při semináři Cavy Academy Eliška. Poláčková
  2. obecná část 9.4.2022 FOR PET, PRAHA Andrea Kroftová
  3. hladkosrstá morčata a crestedi 10.4.2022 FOR PET, PRAHA Eva Bednárová
  4. rozety, us. teddy, ch. teddy a rexové 14.8. 22 SPECIÁLNÍ VÝSTAVA, PRAHA Eva Bednárová
  5. bezprstá plemen 13.8.22 SPECIÁLNÍ VÝSTAVA, PRAHA Andrea Kroftová
  6. barvy- jedno a vícebarevná říjen 2022 Exotika LYSÁ NAD LABEM (zajišťuje SZOCHVM) Petr Tejml
  7. sheltie, coronet, peruánec 19.11.22 LYSÁ NAD LABEM bude upřesněno
 • CHS Romana Pechmanová - vyřízeno

Ad4) Uznávací řízení barev Lavender a Violet

O uznávací řízení požádala Halamová - schváleno zahájení od 1.4.2022 dle zaslaného

Úkol - zveřejnit popis barvy uznání barev lavender a violet na rodent.cz

Popis barvy:

Lavender ( aa B-C-dd E- pr )

barva srsti - světlá šedá

oči - rubínové

uši - co nejtmavší antracitová

chodidla a drápy - co nejtmavší antracitová

Violet ( aa bb C- dd E- P )

barva srsti - šedohnědá ( ledová čokoláda)

oči - tmavé, ohnivé

uši - co nejtmavší

chodidla a drápy - co nejtmavší

Ad5) Diskuse

 • Další jednání, pokud to bude možné, budou probíhat elektronicky kvůli šetření nákladů na cestovní náhrady funkcionářů
 • Podnět z ÚVV pro ÚOK CHHL - v ÚOK CHHL a na Ústřední konferenci delegátů sekce chovatelů hlodavců dne 11.2.2022 jsme v diskusi problematiku literatury a autorů probrali. Vzešla z toho tato témata pro publikace: Genetika drobných hlodavců Chov drobných hlodavců včetně veterinární prevence Jako ÚOK CHHL cílíme na ucelené chovatelské publikace pro celou odbornost i s ohledem na kupní sílu. Případní autoři textu a fotografií: Markéta Čacká, Kateřina Anna Medová, Michaela Karasová, Kroftovi, Michala Steinerová, Dagmar Vršková

Ad6) Závěr Jednání ÚOK CHHL bylo ukončeno ve 22:00 Zapsal: Ing. Jiří Dobiášovský