Zápis z jednaní ÚOK 11. srpna 2022

Info-2022

 

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 11.08.2022 Jednání svolala: A. Kroftová Jednání řídil: J. Dobiášovský Datum konání: 11.08.2022 od 19:00 hod v Toulcově dvoře Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, Ing. Markéta Čacká. (3/5) Omluveni: Pavel Žák,P. Koťátková

Program:

  1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
  2. Zkoušky na adepty na posuzovatele morčat - Volba zkušební komise pro adeptské zkoušky (Navženi: Bednárová - předsedkyně, Kroftová, Čacká a Dobiášovský - členové zkušební komise.)
  3. Kontrola platnosti došlých přihlášek na adepty na posuzovatele morčat Halamové, Kadlecové, Kreuze, Medové.
  4. Diskuze
  5. Usnesení
  6. Závěr

Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Zapisovatel: A. Kroftová Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz. Schváleno

Ad2) Zkoušky na adepty na posuzovatele morčat ÚOK CHHL neobdržela žádný návrh na změnu, či doplnění v navržené komisi. Komise schválena v složení Bednárová - předsedkyně, Kroftová, Čacká a Dobiášovský - členové zkušební komise. Přítomnost dalších posuzovatelů u ústní praktické zkoušky je vítána. Schváleno.

Ad3) Kontrola přihlášek ÚOK CHHL zkontrolovala všechny přihlášky k adeptským zkouškám a konstatovala, že jsou platné a všichni zájemci se mohou zúčastnit zkoušek na adepty na posuzovatele morčat 11. a 12.8.2022

Ad4)Diskuze

  • probíhá diskuze o změnách v Řádu pro uznání nového plemene nebo barvy morčat
  • info o chovatelích krys obrovských - nová odbornost, 2 noví členové, sdružení pod SOCHP, sestavili pravidla chovu
  • termín příští online schůze ÚOK CHHL navržen na 29. 8. 2022 v 20:00.
  • korespondence - 10.8.2022 doručen návrh “bodovacího lístku” schváleného sborem posuzovatelů morčat. Jedná se o popis a o maximální bodové ohodnocení položek posuzovacího lístku pro plemeno Minipli satén.

Ad5) Usnesení ÚOK CHHL zvolila zkušební komisi pro adeptské zkoušky na posuzovatele morčat 11. a 12.8.2022 ve složení: Bednárová - předsedkyně, Kroftová, Čacká a Dobiášovský - členové zkušební komise.

Praktické zkoušky se mohou zúčastnit i jiní posuzovatelé morčat.

ÚOK CHHL zkontrolovala všechny přihlášky ke zkouškám na adepty na posuzovatele morčat a konstatovala, že jsou platné.

Příští jednání ÚOK CHHL je stanoveno na 29. 8. 2022 v 20:00 - formou online konference.

Ad6) Závěr Schůze ukončena 11. 08. 2022 v 19:30