Zpráva o přijímacím řízení na adepty na posuzovatele morčat 2022

Info-2022

 

11. a 12. srpna 2022 proběhly zkoušky na adepty na posuzovatele morčat.

ÚOK CHHL jmenovala zkušební komisi ve složení Eva Bednárová – předsedkyně, členové komise - Andrea Kroftová, Markéta Čacká a Jiří Dobiášovský. Otázky do testu připravila ÚOK CHHL ve spolupráci se sborem posuzovatelů

Ke zkouškám poslali platné přihlášky 4 zájemci se splněnými podmínkami pro účast na zkoušce. Zkouška se skládala z testu s 20 otázkami, z čehož každá otázka měla vždy pouze 1 správnou odpověd.

Všichni přihlášení v písemné části uspěli.

U pohovoru praktické části byly kladeny otázky posuzovatelkami morčat Evou Bednárovou, Andreou Kroftovou, Lenkou Fuksovou a Eliškou Poláčkovou.

Předsedkyně zkušební komise oznámila jednomyslný celkový výsledek přijímacího řízení takto:

  • Kateřina Anna Medová – uspěla
  • Zuzana Halamová – uspěla
  • David Kreuz - uspěl
  • Kateřina Kadlecová – neuspěla