Registrace potkaních vrhů

Info-starší

 

Upozorňujeme chovatele, že v době odběru by se měl průkaz původu předávat s mláďaty a nikoliv zpětně. Z toho důvodu je nutné vyplněný rodokmen mláďat k registraci vrhu zaslat na adresu potkanivrhy@rodent.cz nejpozději do 1 měsíce od data narození. Např. u vrhu narozeného 15.8.2012 musí nejpozději dne 15.9.2012 být na výše uvedené e-mailové adrese přijatý soubor s vyplněným PP. Na pozdější zaslání rodokmenu nebude brán zřetel a vrhu nebude možné vystavit řádný průkaz původu. V nezbytných případech (např. pobyt v nemocnici či jiné vlastní vinou nezaviněné události bránící včasnému zaslání) je možné v termínu kontaktovat registrátorku vrhů Ing. Hana Havránkovou a domluvit se na pozdějším vydání PP. Průkaz původu ale není možné vyžadovat zpětně.