Zápis Sboru posuzovatelů morčat 1/2012

Info-starší

 

Datum a místo konání: 18.2. 2012, Praha ČSCH

Přítomni: Kroftová A. , Mydlářová P., Tejml P., Vítková D., Dýnková E.

Hosté: Dejmková L., Kletečková M.

  1. schválení sylabu školícího procesu adeptů na posuzovatele morčat.
  2. schválení řádu pro adepty na posuzovatele morčat
  3. schválení indexu pro adepty na posuzovatele morčat
  4. schválení navržení termínů školení pro adepty na posuzovatele morčat pro rok 2012:

pátek 13. 4. 2012 od 10,00 For Pet, Praha

sobota 14. 4. 2012 od 10,00 For Pet, Praha

pátek 17. 8. 2012 od 10,00 Speciální výstava morčat, Toulcův dvůr, Praha

sobota 18. 8. 2012 od 10,00 Speciální výstava morčat, Toulcův dvůr, Praha

sobota 15. 12. 2012 od 10,00 ČSCH, Praha

šestý termín bude upřesněn minimálně 30 dní předem

(změna termínu vyhrazena z objektivních důvodů)

  1. schválení termínu pro posuzovatelské zkoušky na rok 2012:

sobota 18. 8. 2012 od 10,00 Speciální výstava morčat, Toulcův dvůr, Praha

(změna termínu vyhrazena z objektivních důvodů)

  1. schválení částky 500 Kč správního poplatku za školení pro adepty na posuzovatele morčat pro rok 2012. Poplatek půjde do vzdělávacího fondu ÚOK.
  2. Bylo schváleno, že může být adept pro své nevhodné chováním u přísezení posuzovateli a narušení průběhu posuzování či ovlivňování vyloučen přítomným posuzovatelem od posuzování

Zapsal: Petr Tejml