Zápis z jednání ÚOK 11.12.2011

Info-starší

 

Místo: Praha 8, Maškova 3, Sídlo ČSCH

Datum konání: 11.12.2011, 9:00

Přítomni za ÚOK a sbor posuzovatelů: Jiří Dobiášovský, Eva Dýnková, Andrea Kroftová, Petr Tejml, Denisa Vítková, Petra Švarcová

Přítomni za revizní komisi ÚOK: Ondřej Výšek

Přítomni za odborné oddělení ČSCH: Lucie Dejmková (nepřítomna)

Zapsal: Ondřej Výšek

Schůze ÚOK poděkovala:

1. Paní Ivaně Michalské za podporu a pomoc poskytnutou v době trvání pracovního poměru v ČSCH a stejně tak i po jeho skončení a to především při pořádání výstavy 1^(st) - 4^(th) CAVY SHOW FOR PETS 2011 a Speciálních výstav v Toulcově Dvoře.

Schůze ÚOK doporučila:

1. Rozdělení ZO morčat, potkanů a drobných hlodavců.

2. ÚOK žádá ČSCH o vyjádření k situaci oddělení a vzniku ÚOK fretek, které bylo přislíbeno s tím, že bude schváleno na Valné hromadě v listopadu 2011.

3. Registrace a vystavování genových skinnů a baldwinů, v případě, že budou odpovídat specifikům plemene ve standardu A nebo B. Přiřazení zkratky, podobně jako TG, RG, ATG, SG. Bude používáno označení SKG pro morče, které je nositelem skinny genu a označení BG pro morče, které je nositelem baldwin genu. Návrh byl schválen a vstoupí v platnost od 1.1.2012.

4. Aktualizaci rodent.cz – kontakty, aktuální adepti – Raušová, přístup – Ivana Velnerová - psaní článků a plemenné knihy – ochotná napsat pro web nejčastější otázky a odpovědi.

5. Seznam CHS – pokud by bylo možné u oceněných chs v seznamu chs přidat malý banerek se získaným chovatelským oceněním.

6. Vytvoření banneru ÚOK.

7. Zajištění přístupu k plemenné knize pro zadávání rodokmenů pro další osoby, bude předaný seznam uživatelů.

8. Doporučujeme vystavovatelům, kteří vyjezdí šampionát jiné chovatelské stanici a nemají zájem o vydání šampionátu, na kterém budou uvedeni jako majitelé, aby se dohodli s chovatelem, u kterého se morče narodilo, zda má zájem o vydání šampionátu na vlastní náklady. V tomto případě zašle / předá čekatelské kartičky chovateli a ten je předá s kopií PP k vydání příslušného šampionátu.

Schůze ÚOK schválila:

1. Standard morčat v elektronické podobě PDF dostupný na internetu. V platnosti od 1.1.2012.

1. Mezinárodní školení posuzovatelů v Německu, Berlíně, pořádané EE – sekce morčat. Účast a financování veškerých nákladů spojených se školením 3 českých posuzovatelů (Petr Tejml, Denisa Vítková, Andrea Kroftová) na školení evropských posuzovatelů v březnu 2012 v Německu. Případní další účastníci budou doplněni dle časových možností.

2. Uzavření a předání plemenné knihy Mus musculus, předáním pověřena posuzovatelka Lenka Vejlupková, předání proběhne do 31.12.2011, plemennou knihu předá na ČSCH. Převedení plemenné knihy do elektronické podoby bude náspedně diskutováno s tajemnicí odbornosti ČSCH paní Lucií Dejmkovou po předání plemenné knihy na ČSCH. O předání bude vyhotoven předávací protokol ve třech stejnopisech (Vejlupková, ÚOK CHMH, Sekretariát ČSCH).

3. Vyplacení odměny 6000,- Kč Ondřeji Výškovi, za rozvoj online plemenné knihy webu rodent.cz v roce 2011 a následně v roce 2012.

Schůze ÚOK schválila a pověřila:

1. Pověřením specializované ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců (ZO CHMH) se sídlem v Praze vedením plemenných knih morčat, potkanů a křečků. ZO CHMH zajistí výplaty registrátorů a osob pověřených vedením plemenných knih a odvod daní finančnímu úřadu. Dále z každého registrovaného zvířete odvede ÚOK CHMH částku 5,- Kč do konce každého kalendářního roku po uzavření registračních řad. Z každého vydaného šampionátu a certifikátu CHS odvede 10,- Kč na účet ÚOK do konce každého kalendářního roku počínaje rokem 2012.
V případě vzniku nové specializované ZO potkanů a křečků bude i tato ZO mít na základě předchozí žádosti k ÚOK možnost podílet se na vedení plemenných knih pro potkany a křečky.

Schůze ÚOK projednala

1. Zajištění nových výstavních klecí, jejich rozměry (50hx40šx40v) s plechovými mezistěnami. Pověřila Jiřího Dobiášovského k jednání s výrobcem klecí. Klece byly objednány, ČSCH zaslalo objednávku u p. Tesaře, ČSCH obdrželo fakturu se splatností 20.12.2011, celková cena za 400 děr bez podlážek je 96.000 včetně DPH.

2. Změnu pojmu v registračním systému o potvrzení zdravotního stavu z „Veterinární osvědčení“ na „Potvrzení o zdraví zvířete“. Pojem Veterinární osvědčení není možné používat z legislativních důvodů.

3. Žádost o odstoupení z ÚOK, kterou zaslala Iveta Kendíková, ÚOK žádost přijala. ÚOK na příští jednání připraví doplňující volby na jaro 2012.