Zápis ze zasedání EE- sekce morčata, 14.5.2010

Info-starší

 

Třetí květnový víkend se konalo zasedání EE ve španělském Toledu. První den proběhla zasedání standartových komisí a následující zasedání jednotlivých sekcí.

Jednání sekce morčat zahájila její prezidentka, Evelyne van Vliet, která všechny přítomné srdečně přivítala a zároveň omluvila chybějící delegáty z Francie, Portugalska, Ruska, Slovinska a Španělska. Do Toleda přijeli tito zástupci: Aldona Czerniakowska (Polsko), Christian Koch a Tigrid Tooson (Německo), Co Kursuize (Nizozemsko,) Priska Kühn (Švýcarsko), Eddy de Permentier (Belgie), Helmut Sakac (Rakousko), Peter Supuka (Slovensko), Petr Tejml (Česko), Lena Tysk (Švédsko) a Evelyne van Vliet (V.Británie).

Po prezenci všech přítomných následovalo projednávání jednotlivých bodů. Byl schválen zápis z předchozího zasedání v Ovifat v Belgii v roce 2009 a otevřela se diskuze nad předešlým školením posuzovatelů, které se konalo téhož roku, také v Belgii. Byla mírně kritizována praktická část, kdy se jednotlivý posuzovatelé příliš zaměřili na specifika své země a byli méně objektivní k ostatním.

Dalším bodem, který se projednával, byla korespondence mezi EE a jednotlivými organizacemi. Všichni přítomní byli vyzváni k aktivní korespondenci, týkající se hlavně informací, které budou zveřejňovány na webových stránkách EE, zprávy z výstav s fotografiemi vítězů, termíny výstav aj. Německý klub MFD žádal předchozím oficiálním dopisem o doplnění do standartové komise svého delegáta Christiana Kocha a švédský klub poslal náměty k diskuzi, které byly projednány v závěru schůze.

Helmut Sakac podal zprávu ze zasedání prezidia z 13.5.2010, kde zastupoval Evelyne van Vliet, která se díky zrušenému letu dostavila o den později. Informace obecného rázu se týkaly EV v Nitře, financování, voleb do prezidia, dalších termínů EV, zasedání aj.

Petr Tejml podal zprávu ze standartové komise. Ta proběhla 13.5.2010 a zúčastnili se ji tito členové: Eddy de Permentier (zastupoval Flora Dickense), Helmut Sakac, Petr Tejml a Lena Tysk. Nově byly uznány barvy: ice cream (lemon), všechny kombinace lux (buff kresba), otter (krémová kresba), argernte se základní barvou slate blue a všechny kombinace solid argente. Dále došlo k úpravám evropského standardu: U dlouhosrstých morčat byly lépe specifikovány jednotlivé položky hodnocení, u alpaky a lunkarye zařazeny do hodnocení rozety, které chyběly, doplnění saténových plemen a celková změna systému hodnocení hladkého bílého červenookého. Změnou prošly i výsledné známky, kde došlo k snížení bodové hranice a sjednocení se králíkářskou bodovou stupnicí. Ze standardu byly odstraněny původně požadované hmotnosti u věkových kategoriích, zachována byla pouze minimální hmotnost v třídě baby 450g. Doplněna poznámka ohledně kolekcí, která již platila, jen ve standardu chyběla: kolekce se skládá ze čtyř zvířat, stejného plemene, barvy a věkové třídy, v kolekci musejí být zastoupena obě pohlaví. Výsledná známka kolekce je celkový součet bodů všech čtyř zvířat. Komise opět zamítla zařadit bezsrstá morčata do standardu. Přesto nevole opadá a s přibývajícím počtem členských zemí, které tato morčata chovají, věřím, že se podaří tato plemena v příštím roce prosadit. Standardovou komisí byl do svého středu, na předchozí žádost, přijat nový člen, německý delegát Dr. Christian Koch.

Sekce morčat se rozrostla o dvě členské země, Rumunsko a Slovensko. Slovenskou republiku zastupoval již na tomto zasedání MVDr. Peter Supuka, který jejich organizaci krátce představil. Rumunsko svého delegáta nevyslalo.

V loňském roce proběhla EV v Nitře, kde byla i poměrně početná expozice morčat. Debatu o výstavě zahájil Dr. Straka, který poděkoval za účast a pomoc. K poděkování se přidala i Evelyne van Vliet s přáním vytvořit stejný tým pro budoucí výstavu v Lipsku..

Priska Kühn seznámila přítomné s plánovanou Evropskou výstavou morčat ve Švýcarsku a předala všechny dostupné materiály k další propagaci v jednotlivých státech.

V březnu se mělo konat školení posuzovatelů morčat, které bylo, pro nízký počet zájemců, na poslední chvíli zrušeno. Tento krok způsobil, pro již přihlášené účastníky, značné problémy a také finanční ztráty. Tyto ztráty jsou nárokovány u EE. Nový termín školení je stanoven na září tohoto roku a konat se bude na původně plánovaném místě v Anglii. Následující rok je školení naplánováno v Rakousku, pro lepší dostupnost s nižší finanční náklady.

Na závěr jednání proběhla diskuze nad různými tématy. Například o chovu saténových morčat, u nichž se stále diskutuje na nemocí osteodystrofie. Švýcarská strana nadnesla téma o zkracování srstí u dlouhosrstých morčat na maximálně 2 cm na podložce, což bylo valnou většinou zamítnuto. Polská delegátka Aldona Czerniakovska si stěžovala na posuzovatele, kteří jezdí posuzovat na výstavy pořádané nečlenskými organizacemi, problém zůstal otevřený. Hovořilo se také o pořádání seminářů pro adepty na posuzovatele v zemích, kde nemají vlastní. Otevřela se i diskuze nad zadáváním cen dle reglementu EE a možnosti změn zastaralého systému atd.

Jelikož téměř celý den nestačil na dořešení všech námětů, budou některá otevřená témata dořešena přes e-maily a schválena na příštím zasedání EE v Maďarsku.

Petr Tejml

Bodovací tabulka pro hladké bílé červenooké
Typ a stavba 20
Oči 10
Uši 10
Hlava 15
Srst 15
Barva 15
Kondice a prezentace 15