O ÚOK CHHL

Je nejvyšší odborný orgán Českého svazu chovatelů pro řízení chovatelství příslušných druhů zvířat, má celorepublikovou působnost. Je volen ústřední konferencí delegátů sekce hlodavců na 5 let. Činnost a povinnosti ÚOK CHHL vychází ze stanov ČSCH a jejich výkladu. Hlavními činnostmi v současné době je rozvoj jednotlivých odborností ve spolupráci s jednotlivými členy sboru posuzovatelů a odbornými subkomisemi, příprava a školení adeptů na posuzovatele a posuzovatelů, spolupráce s EE v rámci odbornosti morčat. Dále pak spolupráce s dalšími zahraničními… Pokračovat ve čtení...

Zákonné podmínky Pořádání výstav, coby veřejných vystoupení se řídí zákonem 359/2012sb. na ochranu zvířat proti týrání a dalších zákonů (novelizace platná od 1.1.2013). Zejména pak: § 8 ****Veřejná vystoupení zvířat Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je… Pokračovat ve čtení...

Vážení chovatelé, předkládáme vám seznam barev resp. nových označení, které vychází z logiky věci. Z důvodu rozšíření barevných kombinací jsme přistoupili k novému označení, které bude jednodušší pro začínající chovatele a věříme tomu, že i ti zkušenější si na nová označení rychle zvyknou. V přehledu barev i v nově aktualizovaném Standardu pro rok 2016 najdete oba názvy. Používat je možné oba, jak původní, tak i nový název. Na výstavách budou názvy vždy sjednoceny (preferovaný je nový název), aby morčata byla posouzena barevně za sebou, tak jak… Pokračovat ve čtení...

Metodika k soutěži ÚOK o titul morče šampion a k žádosti o vydání šampionátu - část pro pořadatele výstav. Prováděcí metodika : příloha č.2a - Metodika k soutěži ÚOK o titul morče šampion a k žádosti o vydání šampionátu Posuzovací lístek musí být opatřen jménem zvířete. V případě, že zde toto není uvedeno, je pořadatel povinen jméno zvířete doplnit. Pořadatel výstavy je zodpovědný za správné údaje (především jméno zvířete, plemeno, název výstavy a datum pořádání) na posuzovacím lístku. Do posuzovacího lístku musí zanést případné změny. Všechny… Pokračovat ve čtení...