Pozvánka na Ústřední konferenci delegátů chovatelské sekce hlodavců 31.01.2020

Info-2019

 

Pozvánka na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů hlodavců, která se koná v pátek dne 31. ledna 2020 ve velké zasedací místnosti Sekretariátu ÚV ČSCH, Maškova 3, Praha 8-Kobylisy. Začátek jednání je v 17:00 hodin. (Prezence je od 16:45 – 17:00 hod.)

Program konference:

Zahájení – volba mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů

 1. Schválení programu
 2. Kontrola usnesení z minulé konference
 3. Zpráva o činnosti ÚOK CHHL
 4. Zpráva o činnosti sborů posuzovatelů
 5. Zpráva kontrolní komise odbornosti
 6. Informace delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat)
 7. Doplňkové volby do ÚOK
 8. Zpráva mandátové a návrhové komise
 9. Návrh rozpočtu ÚOK CHHL na rok 2021
 10. Diskuze k projednávaným bodům
 11. Usnesení
 12. Diskuse
 13. Závěr

Účastníkům jednání nebude proplaceno cestovné - náklady na cestu hradí po dohodě vysílající organizace. Účastníkům jednání bude poskytnuto občerstvení. Konference se zúčastní zvolení delegáti OO ČSCH, specializovaných ZO, členové ÚOK a KK. Předpokládaný konec konference je ve 19:00 hodin.

Dopravní spojení: metrem - trasa C – do stanice „Kobylisy“, odtud pak tramvají na konečnou stanici „Vozovna Kobylisy“. Maškova ulice vede kolem prodejny Penny Market, budova ČSCH je na konci ulice vlevo - za Vozovnou Kobylisy.

Svoji účast, prosím, potvrďte do 24. ledna 2020. (Delegátům OO ČSCH a specializovaným ZO, kteří nepotvrdí svoji účast, nebude zajištěno občerstvení).

S chovatelským pozdravem

Mgr. Bc. Andrea Kroftová, v.r.

předsedkyně ÚOK chovatelů hlodavců

 

Vyřizuje – Veronika Moravcová

 

…………………………návratku zašlete na e-mail: hlodavci@cschdz.eu …………………………………

 

OO ČSCH (specializovaná ZO)…………………………........………………………….............

Delegátem na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů hlodavců, která se koná dne 31.1.2020, byl(a) zvolen(a):

Jméno, příjmení, adresa   …………………………………………………………………….......………………............

…………………………………………………………………………..............Telefon:…………......……………...

Datum…………………………. Razítko, podpis………………………..............................