Výsledky výstavy do soutěže o "Morče šampión"

Morče šampion

 


Metodika k soutěži ÚOK o titul morče šampion a k žádosti o vydání šampionátu - část pro pořadatele výstav.
Prováděcí metodika : příloha č.2a - Metodika k soutěži ÚOK o titul morče šampion a k žádosti o vydání šampionátu

Posuzovací lístek musí být opatřen jménem zvířete. V případě, že zde toto není uvedeno, je pořadatel povinen jméno zvířete doplnit.

Pořadatel výstavy je zodpovědný za správné údaje (především jméno zvířete, plemeno, název výstavy a datum pořádání) na posuzovacím lístku. Do posuzovacího lístku musí zanést případné změny. Všechny změny na posuzovacím lístku musí být čitelné a ověřeny a potvrzeny posuzovatelem, jinak jsou neplatné.

Pořadatel má povinnost vyplnit body k jednotlivým zvířatům pro výstavy morčat do 14 dnů od skončení výstavy. V případě, že pořadatel nebude využívat registrační systém, je povinen do 14 dnů od skončení výstavy zaslat výsledkovou listinu, která musí obsahovat jméno zvířete, plemeno, barvu, třídu, chovatele, vystavovatele a výši bodového hodnocení. Skeny posuzovatelských archů v rozlišení 300x300 dpi ve formátu pdf zasílá na email uok@rodent.cz také do 14 dnů od skončení výstavy k archivaci, a pro řešení případného chybného přepisu pořadatelem výstavy. Skeny musí vždy obsahovat razítko posuzovatele. Vydaná čekatelství na šampiona (CAC) budou platná až po vyplnění bodů pořadatelem výstavy v excel tabulce a zaslání posuzovatelských archů na email uok@rodent.cz

Pořadatel výstavy ručí za správné vyplnění posuzovacích lístků a za celkovou správnost všech údajů, hlavně pak těch opravovaných. V případě špatně zaznamenané změny, která nebude pro správce šampionátu ověřitelná dle zaslaných údajů od pořadatele, nebude následně takový šampionát uznaný. Je v zájmu jak pořadatele, tak hlavně vystavovatele vše překontrolovat a případné neshody vyřešit ještě na výstavě s pořadatelem/s posuzovatelem. V případě nedodržení podmínek a nedodání výsledků v Excel tabulce, nebudou mocí být šampionáty ověřeny a uznány.

Sloupce excel tabulky: buď poslat celou tabulku s názvem z registračního systému (xxx-rawexport-cz.csv) s vyplněnými body, nebo upravenou verzi se sloupci tabulky: Datum výstavy (YYMMDD_Obec), číslo klece,standard, reg.c., pohlavi, plemeno, barva, trida, narozeni, jmeno_morčete, chovatel Příjmení_jméno, vystavovatel Příjmení_jmeno, body_1, body_2. V případě neúčasti zvířete bude nahrazeno jméno morčete slovem „Absence“. V případě nepoužití registračního systému stačí uvést pouze zvířata, kde je 96 a více bodů.

V průběhu roku je možno systém uznávání změnit a reagovat na případné aspekty ke zjednodušení procesu.

Zveřejnění výsledků lze očekávat asi do 1 měsíce.